Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс»

Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс» 1

Брахітерапія є невід’ємною частиною у лікуванні онкологічних хворих у всьому світі.
Дана методика є досконала, достатньо вивчена та високоефективна у лікуванні цілого ряду онкологічних захворювань.
Структурний підрозділ променевої терапії (СППТ) БКОЦ оснащений апаратом «ГАМА-МЕД плюс» 3/24. Джерело – Ir192. Основним елементом системи GammaMed від Varian є GammaMedplus – єдиний в світі апарат для автоматизованої подачі джерел в контактній променевій терапії, який дозволяє проводити лікування в режимах високої потужності дози (HDR).
Даний апарат забезпечений комп’ютерною плануючою системою «Abacus», за допомогою якої лікарі відділення разом із інженером-фізиком складають план променевого лікування окремо взятого онкологічного захворювання.
«ГАМА-МЕД плюс» у нашій лікувальній установі використовується для лікування онкологічних захворювань: пухлини шийки матки, тіла матки, піхви, прямої кишки, слизової щоки, язика, дна порожнини рота, стравоходу.
Брахітерапія використовується як самостійний метод у окремих випадках, у поєднанні із дистанційною гама-терапією (сполучно-променева терапія), в доопераційному та післяопераційному періодах в плані комбінованого та комплексного лікування онкологічних хворих.
До апарату «ГАМА-МЕД плюс 3/24» в наявності є різні типи аплікаторів, які використовуються в залежності від поставлених завдань.
Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс» 2

Набір вагінальних аплікаторів (для опромінення піхви та прямої кишки)
Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс» 3
Набір аплікаторів із захисним екраном (внутрішньопорожнинна брахітерапія піхви, культі піхви та прямої кишки, слизової щоки, дна порожнини рота, язика)

Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс» 4
Набір титанових аплікаторів типу Fletcher, сумісних з КТ та МРТ, змінюваної геометрії (наявний в БКОЦ)
Брахітерапія в Буковинському клінічному онкологічному центрі (БКОЦ) з використанням апарату «ГАМА-МЕД плюс» 5
Набір аплікаторів типу Manchester, змінюваної геометрії

З метою внутрішньопорожнинного лікувананя (на центральну локалізацію пухлини) застосовується брахітерапія із 192Ir.

Існують основні правила для початку брахітерапії (БТ):

– по можливості брахітерапію розпочинають, якщо пухлина має розміри менше 4 см (так доза покриває т. А), але не затягують загальний час лікування. Оптимальним терміном проведення курсу поєднано-променевої терапії (ППТ)/хіміо-променевої терапії (ХПТ) є термін у 7 тижнів, але не перевищувати 8 тижнів. Подовження часу лікування підвищує розвиток побічних ефектів на 0,6% в день у хворих із ІВ-ІІА стадіями та на 0,9%/день у хворих з ІІВ стадією.
– HDR повинна чергуватися із дистанційною гамма-терапією (ДГТ) таким чином, що внутрішньо порожнинне опромінення не проводиться в один день із ДГТ. Якщо вагінальна геометрія оптимальна, розпочати БТ протягом 3-го тижня лікування та провести БТ з ритмом 1 раз на тиждень. Якщо ж обсяг пухлини не дозволяє цього виконати – проводиться 2 сеанси БТ на тиждень після завершення ДГТ, щоб завершити курс ППТ протягом 8 тижнів.
– HDR розмір фракції та кількість процедур залежить від дози ДГТ, хоча індивідуальна доза HDR повинна бути менша 7,5 Гр за фракцію через побоювання щодо пізньої токсичності.
– Розташування серединних блоків повинне бути переглянуто після кожного сеансу брахітерапії
– Хіміотерапія (радіомодифікація) проводиться одночасно з ДГТ, але не з ВПО. Стандартним препаратом для ХТ при РШМ є цисплатина р.д. 40 мг/м2 1 раз на тиждень. 4-6 циклів за час проведення курсу хіміопроменевої терапії.
– Оптимальне розташування аплікатора при проведенні сеансу БТ має вирішальне значення та має бути проконтрольоване за допомогою УЗД та рентгенографії.
– Седацію слід використовувати завжди, коли це можливо, оскільки дискомфорт пацієнта може призвести до недостатньо правильного розташування аплікаторів.
– Шийкові маркери повинні бути поміщені для ідентифікації шийки матки, щоб визначити розташування вагінальних аплікаторів до шийки матки.
– Сечовий міхур та пряма кишка повинні бути зміщені максимально в бік від аплікаторів.

Складовою частиною підготовки пацієнта до внутрішньо¬порожнинного опромінення є дозиметричне планування, основою якого є інформація про дозиметричні характеристики вибраних радіаційних джерел, а також топометричні дані пацієнта. Контроль введених аплікаторів проводиться на рентгенологічному апараті «PLX-102»
Раніше дозиметричне планування для внутрішньо¬порожнинного опромінення на апараті АГАТ-В проводилося з використанням стандартних прикладів розподілу доз, наведених в атласах. В даний час, з появою арсеналу технічного забезпечення, з’явилась можливість програмувати розподіл активних та неактивних джерел з постійною часовою експозицією та розрахунком програми опромінення на комп’ютерній плануючій системі з побудовою графічного дозного розподілу для кожного індивідуального випадку.
Сучасне покоління комп’ютерних систем для планування для апаратів МікроSelektron та Gammamed-плюс забезпечується рядом програм для створення, оцінювання та порівняння планів лікування не тільки при використанні ортогональних рентгенівських знімків, а й використовуючи дані з КТ. Таким чином, стає можливим визначити місцезнаходження ендостатів в порожнині матки в 3D-зображенні по відношенню до сусідніх анатомічних структур, маючи на увазі новий підхід до планування для внутрішньопорожнинної променевої терапії раку шийки матки та інших вищевказаних локалізацій.
Важливу роль приділяється променевим та комбінованим ускладненням після проведеної променевої та хіміопроменевої терапії, оскільки частота післяпроменевих ускладнень після радикальних курсів сполучно-променевої терапії при даній патології сягає 5-10%.
Особлива увага надається хворим з гіперстенічною конституцією з ожирінням ІІІ ступеню після хіміопроменевого лікування при підведенні СОД 50 Гр та вище в ділянці шкіри, оскільки у таких хворих часто розвиваються після¬променеві дерматити.
За останні 5 років нами проліковано: 2015 рік – 218 хворих, 2016 рік – 229 хворих, 2017 рік – 209 хворих, 2018 рік – 221 хворих та у 2019 році – 215 пацієнтів.

Підготував лікар-радіолог вищої категорії

Дементьєв Олег Йосипович.