Хіміотерапевтичний

Хіміотерапевтичний

Короткий опис про діяльність

Хіміотерапевтичне відділення було створено в 1995р. Першим завідуючим довгі роки був Полос В.М. З 2008р. по теперішній час відділенням керує лікар вищої категорії Ткач І.А. У відділенні працює четверо лікарів онкологів. Також, до штату відділення входять: 10 співробітників середнього медичного персоналу і 10- молодшого медичного персоналу. Лікарі відділення приймають активну участь у багатьох національних та міжнародних наукових конференціях, симпорзіумах та конгресах. Наші лікарі є членами національних та міжнароднимх професійних товариств (ESMO, ASCO).

На сьогоднішній день у хіміотерапевтичному структурному підрозділі функціонує 36 ліжок. В січні 2017р.завершена реконструкція відділення. Відтоді онкологічні пацієнти підрозділу отримують кваліфіковане лікування у покращених умовах. Щорічно у відділенні лікується біля 2000 пацієнтів з різноманітною онкологічною патологією.

Медикаментозному лікуванню підлягають солідні злоякісні пухлини, неходжкінські лімфоми, лімфоми Ходжкіна, також проводиться реабілітація після ускладнень медикаментозного лікування.

Хіміотерапевтичний структурний підрозділ здійснює сучасне цитостатичне медикаментозне лікування онкологічних хворих.
В хіміотерапевтичному відділенні проводяться всі види даного лікування: неоад’ювантна, ад’ювантна, паліативна, іммуно-, гормоно-, таргетна терапія з використанням різних шляхів введення лікарських препаратів. Застосовуються сучасні схеми та методи введення препаратів, в т.ч. тривалі інфузії із застосуванням помп та інфузоматів, портсистем.

Госпіталізація первинних хворих на злоякісні новоутворення відбувається тільки після проходження мультидисциплінарної комісії в складі завідуючих всіх структурних підрозділів Буковинського клінічного онкологічного центру. Проте, при виборі того чи іншого методу лікування або їх комбінації наші досвідчені лікарі онкологи підрозділу керуються певними факторами, підходячи до кожного онкологічного пацієнта та його діагнозу виключно індивідуально.
Наші фахівці мають багаторічний досвід роботи й високий рівень професійної підготовки, що дозволяє ефективно вирішувати складні завдання, пов’язані з лікуванням онкологічних захворювань. Завдяки кваліфікованому середньому та молодшому медичному персоналу, хворі цілодобово забезпечені турботою та увагою.

 

Хіміотерапевтичний 1Лікар – онколог вищої категорії.
Народилася в 1967році. У 1992року закінчила Чернівецький медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 1994році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Терапія». Працювала дільничним терапевтом у міській поліклініці №1.
З 1995року працювала на посаді лікаря онколога хіміотерапевтичного відділення Чернівецького онкодиспансеру.

З 2008 року на посаді завідуючого відділенням хіміотерапії. Стаж роботи з Онкології 25 років.

Є членом національних та міжнародних професійних товариств: ASСO та інші.

Постійно удосконалює свій професійний рівень навчаючись на різноманітних курсах підвищення кваліфікації, приймає участь у багатьох національних та міжнародних конференціях, семінарах, конгресах.

Хіміотерапевтичний 2Лікар – онколог вищої категорії хіміотерапевтичного структурного підрозділу.

Закінчив у 1980р. Чернівецький медичний інститут.


У 1981році закінчив інтернатуру по спеціальності «Хірургія». Працював лікарем – хірургом в Госпіталі Інвалідів ВВВ. З 1995року працює на посаді лікаря – онколога у відділенні хіміотерапії.

Спеціалізація з Онкології закінчив у 1999році. Стаж роботи з Онкології 25років.

Постійно удосконалює свій професійний рівень навчаючись на різноманітних курсах підвищення кваліфікації, приймає участь у багатьох національних та міжнародних конференціях, семінарах, конгресах.

Хіміотерапевтичний 3Лікар – онколог вищої категорії хіміотерапевтичного структурного підрозділу.


Народився в 1973р. Закінчив у 1996році Чернівецький державний медичний інститут.У 1997році закінчив інтернатуру по спеціальності «Онкологія».

З 1997року працює на посаді лікаря – онколога у хіміотерапевтичному структурному підрозділі БКОЦ. Стаж роботи 24роки.

Є членом національних та міжнародних професійних товариств ESMO та ASСO. Постійно приймає участь у багатьох національних та міжнародних конференціях, семінарах, конгресах.

Хіміотерапевтичний 4Лікар – онколог вищої категорії хіміотерапевтичного структурного підрозділу.


Народилася у 1981р. У 2004році закінчила Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».

В 2006році закінчила інтернатуру та магістратуру по спеціальності «Онкологія», 2006-2008роки навчалась в клінічній ординатурі по спеціальності «Онкологія».
З 2008 року працює на посаді лікаря – онколога хіміотерапевтичного підрозділу БКОЦ.


Стаж роботи в онкології 16років. Постійно підвищує свій професійний рівень навчаючись на курсах підвищення кваліфікації, приймає участь у національних та міжнародних конгресах, семінарах, конференціях.
Є автором та співавтором біля 10 наукових наукових статей.