Діагностики новоутворень

Діагностики новоутворень

Короткий опис про діяльність

Структурний підрозділ діагностики новоутворень Буковинського клінічного онкологічного центру, був створений у квітні 2020 року внаслідок об’єднання, існуючих на той момент двох відділень – ультразвукової діагностики та ендоскопії.

У штаті підрозділу працюють шестеро лікарів – 3 лікаря з ультразвукової діагностики та 3 лікаря-ендоскопіста, чотири сестри медичні та одна молодша медична сестра.
Робочі місця лікарів з ультразвукової діагностики представлені трьома кабінетами, оснащеними ультразвуковими сканерами експерт-класу, на яких проводять дослідження гепатобіліарної та сечостатевої систем, поверхневих структур і м’яких тканин, щитовидної, слинних та молочних залоз, а також лімфатичних вузлів. Під контролем УЗД проводять лікувальні та діагностичні пункційні біопсії поверхневих структур та м’яких тканин.

Впроваджуються методики ультразвукової еластографії вузлових новоутворень щитовидної та молочної залоз. Проводиться поглиблене застосування доплерографії для оцінки ефективності хіміо-променевої терапії раку окремих локалізацій.

У використанні лікарів-ендоскопістів є 2 відео-ендоскопічних комплекса для гастро- та колоноскопії, 1 операційний ректоскоп та 1 бронхоскоп. До переліку обстежень, що виконуються на даному обладнані, відносяться езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, бронхоскопія, ректороманоскопія, ендоскопічна поліпектомія, реканалізація пухлининих стенозів, ендоскопічна дилятація рубцевих стриктур анастомозів, ендоскопічний гемостаз, видалення сторонього тіла.

Лікарі підрозділу постійно вдосконалюють свою кваліфікацію та професійні навики, беруть участь в різноманітних семінарах, конференціях та конгресах, вебінарах і майстер-класах.
Діагностики новоутворень 1