Структурний підрозділ функціональної, ендоскопічної та променевої діагностики

Структурний підрозділ функціональної, ендоскопічної та променевої діагностики

Короткий опис про діяльність

Previous
Next

Структурний підрозділ функціональної, ендоскопічної та променевої діагностики 

У штаті підрозділу працюють шестеро лікарів – 3 лікаря з ультразвукової діагностики та 3 лікаря-ендоскопіста, чотири сестри медичні та одна молодша медична сестра.
Робочі місця лікарів з ультразвукової діагностики представлені трьома кабінетами, оснащеними ультразвуковими сканерами експерт-класу, на яких проводять дослідження гепатобіліарної та сечостатевої систем, поверхневих структур і м’яких тканин, щитовидної, слинних та молочних залоз, а також лімфатичних вузлів. Під контролем УЗД проводять лікувальні та діагностичні пункційні біопсії поверхневих структур та м’яких тканин.

Впроваджуються методики ультразвукової еластографії вузлових новоутворень щитовидної та молочної залоз. Проводиться поглиблене застосування доплерографії для оцінки ефективності хіміо-променевої терапії раку окремих локалізацій.

У використанні лікарів-ендоскопістів є 2 відео-ендоскопічних комплекса для гастро- та колоноскопії, 1 операційний ректоскоп та 1 бронхоскоп. До переліку обстежень, що виконуються на даному обладнані, відносяться езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, бронхоскопія, ректороманоскопія, ендоскопічна поліпектомія, реканалізація пухлининих стенозів, ендоскопічна дилятація рубцевих стриктур анастомозів, ендоскопічний гемостаз, видалення сторонього тіла.

Лікарі підрозділу постійно вдосконалюють свою кваліфікацію та професійні навики, беруть участь в різноманітних семінарах, конференціях та конгресах, вебінарах і майстер-класах.

Назва та дата закінчення вищого учбового закладу – Буковинська державна медична академія, «Лікувальна справа», 24 червня, 2004 р.

Інтернатура – 31.01.2006 р., «Отоларингологія»

Первинна спеціалізація за фахом  – 16.02.2009-22.05.2009 р., Львівський державний медичний університет ім. Д.Галицького

ПАЦ – 27.11.2017 – 22.12.2017 року, м. Львів

Курси ТУ – грудень, 2019 року, м.Чернівці

Кваліфікаційна категорія – перша (28.02.2018 року)

Стаж роботи в цій галузі – 10 років

Дата останньої атестації за спеціальністю – 27.02.2018 року

Дата останнього ПАЦ – 27 листопада – 22 грудня, 2017 р.

Назва та дата закінчення вищого учбового закладу – Чернівецький медичний інститут, «Лікувальна справа», 1991 р.

Інтернатура – 1992 р., «Терапія».

Первинна спеціалізація за фахом  – 10.01.1995-11.02.1995 р., Київський ДІУЛ

ПАЦ – жовтень-листопад, 2016 року, м. Харків

Курси ТУ – листопад-грудень, 2016 року, м.Харків

Кваліфікаційна категорія – вища (01.03.2017 року

Стаж роботи в цій галузі – 24 роки

Дата останньої атестації за спеціальністю – 02.03.2017 року.

Дата останнього ПАЦ – лютий, 2019 р., м.Чернівці.

Назва та дата закінчення вищого учбового закладу – Чернівецький медичний інститут, «Лікувальна справа», 28 червня, 1996 р.

Інтернатура – «Променева терапія», 1997 р.

Первинна спеціалізація за фахом  – 13.05.2011 р., Львівський державний медичний університет ім. Д.Галицького

ПАЦ – січень-березень 2016 року, м. Львів

Курси ТУ – листопад 2019 року, м.Харків

Кваліфікаційна категорія – перша (4.03.2020 року)

Стаж роботи в цій галузі – 10 років

Дата останньої атестації за спеціальністю – 15.03.2016 року

Дата останнього ПАЦ – січень-березень, 2016 р.

Назва та дата закінчення вищого учбового закладу – Буковинський державний медичний університет, «Лікувальна справа».

Інтернатура – «Клінічна онкологія», 2008 р.

Первинна спеціалізація за фахом  – 2009 р. «Ендоскопія» при Львівському НМУ ім.. Данила Галицького.

2010 р. спеціалізація «Онкохірургія» при НМАПО ім.. Шупика м. Київ.

ПАЦ – 2014 рік, м. Львів «Ендоскопія»; 2017р. «Ендоскопія» при Львівському НМУ ім..Д. Галицького.; 2017 р. «Онкохірургія» м. Львів.

Курси ТУ – 2011 року, м. Львів НМУ ім. Д. Галицького «Актуальні проблеми сучасної ендоскопії»; 2015 р. «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології», м. Тернопіль.

Кваліфікаційна категорія – 2017р.-  ендоскопіст І категорії; 2018 р. – онкохірург ІІ категорії.

Стаж роботи в цій галузі – 12 років

Дата останньої атестації за спеціальністю – 2017 рік.

Дата останнього ПАЦ – 2017 р.

Назва та дата закінчення вищого учбового закладу – Чернівецька державна медична академія 2001 р., за спеціальністю «Лікувальна справа».

Первинна спеціалізація за фахом  – 2006 р. «Ендоскопія» при Львівському НМУ ім.. Данила Галицького.

ПАЦ – 2008 рік, м. Львів «Ендоскопія»; 2013 р. м. Львів, 2018 р. м. Львів «Хірургія та ендоскопія»

Курси ТУ – 2011 року, м. Львів НМУ ім. Д. Галицького «Актуальні проблеми сучасної ендоскопії»; 2013 р м. Львів «Сучасна ендоскопія травного тракту»; 2016 р. м. Львів «Сучасна ендоскопія травного тракту»

Кваліфікаційна категорія – вища 2018 р.

Стаж роботи в цій галузі – 17 років.

Дата останньої атестації за спеціальністю – 2018 рік.

Дата останнього ПАЦ – 2018 р. м. Львів.