Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень

Короткий опис про діяльність

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень-

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 1

У 2007році закінчила Буковинський державний медичний університет і отримала базову вищу освіту за напрямком підготовки „Медицина‟ та здобула кваліфікацію бакалавра лаборанта ( Медицина).

  2016 році закінчила Запорізький державний медичний університет здобула ступінь магістра за спеціальністю „лабораторна діагностика‟ здобула кваліфікацію „лікар -лаборант‟

З 2016р.по 2017році проходила інтернатуру  на базі Запорізького державного медичного університету та присвоєно звання лікаря –спеціаліста за спеціальністю „Лабораторна діагностика‟.

З ..02.2017р. зарахована на посаду лікаря –лаборанта в ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр».

 2020 р. –цикл ТУ „ Нові технології в лабораторній практиці ‟на базі Львівського  національного медичного університету імені Данила Галицького.

27-29 червня 2020 р. прийняла участь в II Міжнародному симпозіумі з тромбозу та гемостазу.

2021 р. прийняла участь в Гематологічні читання з міжнародною участю.

19-21.05.2021 р прийняла участь в IV НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНГРЕСІ З КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ, АЛЕРГОЛОГІЇ ТА ІМУНОРЕАБІЛІТАЦІЇ.

03-04.06.2021р. 1-й Конгрес з міжнародною участю ТРОМБОЗИ ТА КРОВОТЕЧІ як міждисциплінарна проблема

2021 р. прийняла участь у триденному науково – практичному семінарі „Стратегія ,дизайн та ергономіка сучасної цитологічної діагностики‟ на базі ДУ „Інститут ендокринології та обміну речовин‟

2022 р. Дисгормональні гіперплазії молочних залоз

2023 р. прийняла участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Emerqency and urgent medicine in the section of various specialties‟.

Загальний стаж роботи  в Структурному підрозділі клініко-морфологічних досліджень 13 років. 

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 2

  Займана  посада –лікар-лаборант  з клінічної  лабораторної  діагностики

Рік  закінчення  учбового  закладу  –  1976р.

  заклад  закінчено – Чернівецький  медичний  інститут

  З якого  часу  працює в  даному  лікувальному  закладі –  1.04.1978р.

  Курси  -1978р., 1984р., 1989р., 1994р., 1998р., 2003р., 2008р., 2013р.,2016р.,2017р., 2020р.

  Атестація – 05.12.2018р.

  Категорія –  вища

  Загальний  стаж  по спеціальності  –  42р.

  Наявність  вченого  ступеню

 

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 3 Інна Юріївна Михайлюк є висококваліфікованим біохіміком вищої категорії з великим досвідом роботи в лабораторних умовах. Вона має повну вищу освіту з біології та здобула кваліфікацію біолога. Загальний стаж роботи становить 21 рік , з яких 12 років – на посаді біохіміка в Буковинському Клінічному Онкологічному Центрі. Її знання та навички використовуються в її повсякденній роботі в лабораторії. Інна Юріївна займається вивченням біохімічних процесів, які відбуваються в живих системах, і використовує цю інформацію для діагностики захворювань, дослідження біологічних процесів та розробки нових методів досліджень. Здійснює аналіз крові пацієнтів, що допомагає в діагностиці різних захворювань, включаючи захворювання печінки, нирок, серця та інших систем організму. Інна Юріївна показала себе з найкращої сторони за час роботи в Буковинському Клінічному Онкологічному Центрі. Її знання та досвід в біохімії, а також прагнення до постійного удосконалення її теоретичних та практичних знань дозволяють їй ефективно виконувати свої професійні обов’язки та вносити свій внесок у підвищення якості медичної діагностики та лікування. Вміє працювати в команді та має добрі комунікаційні навички. Постійно підвищує свій професійний рівень, беручи участь в курсах спеціалізації, передатестаційних циклах, циклах тематичного удосконалення, конференціях та міжнародних конгресах. Освіта: • УБДМА (закінчення в 2002 році) • Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича (здобуття повної вищої освіти у 2005 році, спеціальність “Біологія”, кваліфікація біолога) Курси: • спеціалізація “Клінічна лабораторна діагностика” в ЛНМУ ім. Д. Галицького у м. Львів (2012 р.) • спеціалізація “Клінічна біохімія” в НМАПО ім. п.л. Шупіка у м. Київ (2014 р.) • передатестаційний цикл “Клінічна біохімія” в НМАПО ім. П.Л. Шупіка у м. Київ (2017 р.) • цикл тематичного удосконалення “Гемостазіологія та стандартизація лабораторних досліджень” в ЛНМУ ім. Д. Галицького у м. Львів (2018 р.) • передатестаційний цикл “Клінічна біохімія” в ЛНМУ ім. Д. Галицького у м. Львів (2019 р.) • цикл тематичного удосконалення “Стандартизація процесів у клініко-діагностичних лабораторіях” в ЛНМУ ім. Д. Галицького у м. Львів (2020 р.) • передатестаційний цикл “Клінічна біохімія” в ЛНМУ ім. Д. Галицького у м. Львів (2021 р.)

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 4Біолог

Дармограй Р.В. – Біолог вищої кваліфікаційної категорії з Клінічної лабораторної діагностики.

У 2000 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Біолог‟ та здобула кваліфікацію біолога.

2003р- курси спеціалізації „Клінічна лабораторна діагностика‟  на базі Львівського  національного медичного університету імені Данила Галицького та присвоєно, звання лаборанта з вищою освітою з клінічної лабораторної діагностики.

2010 р. ПАЦ „Клінічна лабораторна діагностика‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Д. Галицького.

2010р.присвоєна кваліфікація біолога з клінічної лабораторної діагностики другої категорії.

2016р. ПАЦ „Клінічна лабораторна діагностика‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Д. Галицького.

2017р. ТУ-„Цитологічні дослідження‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Д. Галицького.

2021р. ПАЦ „Клінічна лабораторна діагностика‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Д. Галицького.

2021р.- присвоєна кваліфікаційна категорія  зі спеціальності клінічна лабораторна діагностика вища.

2022р.-ТУ „Засади діагностики гематологічних захворювань‟

Наданий час працює лікарем- біологом в Структурному підрозділі клініко-морфологічних досліджень ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» .

 Постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь у національних та міжнародних конгресах, семінарах, конференціях. Фахівець з досвідом практичної роботи, освоює сучасні методи досліджень.

Стаж роботи 26 років.

 

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 5Біолог

Дронь Любов Богданівна -біолог в Структурному підрозділі клініко-морфологічних досліджень ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»

У 2010 р. закінчила Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Біолога‟ та здобула кваліфікацію магістра біології.

Спеціалізація ⁚ 2016 р. „Клінічна лабораторна діагностика‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Данила Галицького.

2017р. Пройшла курси з питань «Визначення груп крові за системи АВО, резус та імунних антитіл» на базі КУ «Чернівецький обласний центр служби крові»

Підвищення кваліфікації⁚

2019 р. ПАЦ «Клінічна лабораторна діагностика» на базі ДВНЗ «Івано- Франківський національний медичний університет».

2022 р. ТУ „Засади діагностики гематологічних захворювань‟ на базі Львівського  національного медичного університету імені Данила Галицького.

Постійно підвищує свій професійний рівень, приймає участь у національних та міжнародних конгресах, семінарах, конференціях.

Структурний підрозділ клініко-морфологічних досліджень 6Біолог

Закінчила Училище Буковинської державної медичної академії у 2002. За спеціальністю «Лабораторна діагностика». З 2002 року працює в БКОЦ. У 2015 закінчила Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальність «Біологія». З 2020 року займає посаду біолога в СП клініко-морфологічних досліджень у біохімічному підрозділі. Сербенюк А. В. за період роботи проходила стажування на курсах:  2021 р. – курси спеціалізації «Клінічна лабораторна діагностика» м. Львів ЛНМУ ім. Д. Галицького  2022 р. – курси спеціалізації «Клінічна біохімія» м. Львів ЛНМУ ім. Д. Галицького Аліна Валеріївна зарекомендувала себе, як кваліфікований спеціаліст, що має сучасні теоретичні знання та практичний досвід роботи.