Онкогінекологічний

Онкогінекологічний

Короткий опис про діяльність

Previous
Next

Онкогінекологічний структурний підрозділ створений 01.04.2020 , як структурна одиниця Обласного комунального некомерційного підприємства «Буковинський клінічний онкологічний центр».

Налічує 26 ліжок, в якому працює 6 лікарів.

Основним завданням роботи підрозділу є діагностика та лікування доброякісних та злоякісних пухлин із дотриманням затвердженого в закладі стандарту лікування онкологічних хворих.

Лікарі онкогінекологічного структурного підрозділу володіють усіма методами діагностики та лікування жіночих статевих органів, включаючи лапароскочні та гістероскопічні оперативні втручання.

В онкогінекологічному структурному підрозділі лікуються жінки з онкогінекологічною патологією статевих органів, а також з дораковою та раковою патологією. В середньому щороку отримують лікування близько 750 хворих. Онкогінекологічний структурний підрозділ тісно співпрацює із усіма підрозділами центру, а також із кафедрою онкології та радіології БДМУ.

  Онкогінекологічний 1Працює  в  БКОЦ  з  серпня  1995  року .  Освіта – вища .  В  1992  році  закінчив  Черні-вецький    державний    медичний    інститут .  Пройшов  інтернатуру  за  спе-ціальністю   «акушерство  і  гінекологія»   на   базі   міського  пологового  бу-динку  № 1  на  протязі  1992-1995 рр.   В  1996 р.  пройшов  ПАЦ  по  онкогі-некології  на  базі   Львівського   медичного   інституту .  В  1999 р.  пройшов  курси  спеціалізації   по  онкогінекології  в  Львівському  державному  медич-ному   університеті  ім.  Данила   Галицького .  В  2000 р.  пройшов   ПАЦ   по   онкогінекології  на   базі   Львівського   державного  медичного  університету  ім. Данила  Галицького .  В  2002 р.  пройшов  курси  спеціалізації   по   онко-хірургії   в  Львівському   державному   медичному   університеті   ім. Данила  Галицького .  В  2005 р.  пройшов   ПАЦ   з   онкогінекології   в   КМАПО  ім.  П . Л . Шупика  та  ПАЦ  по  онкохірургії   в  Львівському   державному   ме-дичному   університеті  ім. Данила  Галицького .  В  2005 р.  після  ПАЦ  при-своєно   ІІ   кваліфікаційну   категорію   за   спеціальністю  «онкохірургія» .  З  2006 р.  займає  посаду  обласного  позаштатного  онкогінеколога .  В  2008 р.  стажування   з   онкогінекології  в  Національній  МАПО  ім.  П . Л . Шупика .   В  2010 р.  пройшов  ПАЦ   по   онкохірургії   в  Львівському   національному  державному  медичному  університеті  ім. Данила  Галицького .  Присвоєно  І  кваліфікаційну  категорію  за  спеціальністю  «онкохірургія» .

   Володіє  необхідною  технікою   виконання  опе-ративних  втручань  по  лікуванню  онкологічної  патології  жіночої   статевої  сфери  і  молочної  залози .

   Регулярно  проводить  санітарно-освітню  роботу  серед  лікарів ,  середніх  медичних  працівників  і  хворих , як  в  онкологічному  диспансері ,  так  і  на  теренах  області .  Має  виступи  на  телебаченні  та  радіо .

   Регулярно   бере    участь   в   республіканських   та   реґіонарних   науково-практичних   конференціях  і  з’їздах  онкологів .  Слідкує  за  новинками  ме-дичної  літератури .  Впроваджує  в  життя   сучасні   методики  діагностики  і  лікування .

   Користується  повагою  серед  хворих  і  колег  по  роботі .

   Надає   організаційно-методичну   допомогу   лікарям   районних   закладів  охорони   здоров’я ,   бере   участь  в  проведенні   короткотермінових   курсів  лікарів  і  середнього  медичного  персоналу  на  базі  БКОЦ.

Онкогінекологічний 3У 1992 р. закінчив  Чернівецький державний  медичний інститут,  присвоєна спеціальність «Лікувальна справа» .

У 1995 р. пройшов спеціалізацію  при Чернівецькому державному   медичному інституті   за  спеціальністю «Акушерство і генікологія» .

У 1999 р. пройшов  спеціалізацію при Львівському  державному медичному  університеті ім.. Данила Галицького за спеціальністю «Онкогінекологія».

Клічук Р.В.- лікар – гінеколог – онколог, вищої категорії.

У 2016 році захистив дисертацію за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»,  здобув наукову ступень кандидата медичних наук.

У 2019 році пройшов «Мастер – класи з ендоскопічної гінекології» у частині «Офісна  гістероскопія з професорами Стефано Бетоккі та Лаурою Каппушевою».

З 1995 року Клічук Р.В. працює в Обласному комунальному некомерційному  підприємстві «Буковинський клінічний онкологічний центр».

     В онкогінекологічному  структурному  підрозділі  лікуються жінки  з онкогінекологічною патологією статевих органів, а також  з дораковою   та раковою патологією. В середньому щороку отримують лікування близько 750 хворих.  Онкогінекологічний  структурний підрозділ тісно співпрацює  із   усіма  підрозділами   центру, а також із кафедрою  онкології та радіології  БДМУ.

Онкогінекологічний 4

Чернівецький медичний державний інститут в 1975 році. З 01.08.1976 р. – проходив інтернатуру по хірургії на базі Сторожинецької ЦРЛ.

З серпня 1976р. по 1979р. працював онкохірургом-ординатором в хірургічному відділенні Чернівецького онкодиспансеру.

1980-1981рр. – служив у лавах Радянської армії військовим лікарем.

З 1981 – 1982рр.  – виконував обов’язки начмеда Чернівецького онкодиспансеру.

З 1982 – 1984рр. –  працював згідно переводу облздаввідділом на посаді  заступника головного лікаря по поліклінічній роботі міської лікарні №3 м. Чернівці.

З 1984 по 1995 рр. – працював ординатором хірургічного відділення Чернівецького онкодиспансеру.

З 1995р. по 2020р. – працював завідуючим відділення гормонозалежних пухлин ООД.

В 1976 році присвоєна ІІІ кваліфікаційна категорія по спеціальності хірургія.

В 1977 році присвоєна ІІ кваліфікаційна категорія по спеціальності онкохірургія.

В 1987 році присвоєна І кваліфікаційна категорія по спеціальності онкохірургія.

В 1992 році по даний час присвоєна вища кваліфікаційна категорія по спеціальності лікаря хірурга-онколога.

В 2003 році атестований на першу кваліфікаційну категорію по онкогінекології.

Наказом по Управлінню охорони здоров’я призначений завідуючим обласним мамологічним Центром. На протязі 23 років являвся головою профкому Чернівецького обласного онкологічного диспансеру.

Проводить організаційно-методичну роботу направлену на покращення стану онкологічної допомоги населенню області. Володіє всіма сучасними методами діагностики та хірургічного лікування хворих на онкохірургічну та онкогінекологічну патологію.

За сумлінну працю нагороджувався грамотами та був занесений на дошку пошани Управління охорони здоров’я.

Нагороджений почесною грамотою МОЗ України.

Онкогінекологічний 5

В 1976р. закінчила Чернівецький державний медичний інститут з « Відзнакою» за спеціальністю «Лікувальна справа». В Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері працює з 1977р. З 1979р. – в онкогінекологічному відділенні на посаді лікаря – онкогінеколога, де працює по данний час. В 1980р. пройшла курси спеціалізації з онкогінекології на базі Львівського медичного університету ім. Д. Галицького. В 1981р. пройшла ТУ з хіміо-гормонотерапії злоякісних пухлин на базі Запорізького ГІДУВ. В 1986р. пройшла курси з онкології на базі Київського ГІДУВ. В 1991р. пройшла ПАЦ з онкогінекології на базі Львівського медичного університету ім. Д. Галицького. В 1992р. пройшла ПАЦ з онкології на базі Київського ГІДУВ. В 1999р. пройшла ПАЦ з онкогінекології на базі Львівського медичного університету ім. Д.Галицького. В 2005р. пройшла ПАЦ з онкогінекології на базі Львівського медичного унівеситету ім. Д. Галицького. В 2010р. пройшла ТУ з онкогінекології на базі Львівського медичного університету ім. Д. Галицького. В 2011р. пройшла ПАЦ з онкогінекології на базі Львівського медичного університету ім. Д. Галицького. В 2015р. пройшла ПАЦ з онкогінекології на базі БДМУ.В 2018р. пройшла ТУ  «Фонові та передракові стани шийки матки. Кольпоцервікоскопія. Лікування.» на базі БДМУ. В 2019р. приймала участь у роботі навчального циклу семінарів «Здоров’я жінки у 21 столітті» в м. Івано-Франківськ.  В 2019р. пройшла ТУ «Сучасні малоінвазивні оперативні втручання в гінекології : гістеро – та лапароскопія.» на базі БДМУ. В 2020р. пройшла ТУ «Паліативна та хоспісна допомога в онкології.» на базі БДМУ.  Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «онкогінекологія». Володіє всіма необхідними методами діагностики, оперативних втручань та лікування онкогінекологічних хворих.

Онкогінекологічний 6

1990-1996рр.-Чернывецький медичний інститут

1996-1998рр.-інтернатура за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»

1999р.-спеціальнізація з «Онкогінекології»

З 1999Р.-працювала в Чернівецькому ООД

З 2015р.- вища категорія за спеціальністю онкогінекологія.

Онкогінекологічний 7Закінчив Бухарестський університет медицини та фармакології “Карол Давила” 2002р.м.Бухарест,Румунія

2004р. проходив інтернатуру за спеціальністю «онкологія»,Львівський державний медичний університет ,м.Львів,Україна

2005р.-спеціализація «онкохірургія», Львівський державний медичний університет ,м.Львів,Україна

30.09.2015р. – присвоєна друга кваліфікаційна категорія «онкохірургія»

29.10.2018р.- присвоєна вища кваліфікаційна категорія «онкологія»

Онкогінекологічний 8Закінчила в 2001 році Буковинську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 2004 році атестувалась за спеціальністю акушерство і гінекологія.
У 2005 році атестувалась при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю-гінекологія.
У 2006 році на базі БДМУ пройшла цикл ТУ «Променева тіл злоякісних пухлин грудної залози та жіночих статевих органів»
У 2007 році пройшла цикл ТУ «Фонові та передракові етапи шийки матки»Кольпоцервікоскопія.
У 2009 році на базі Львівського національного університету пройшла ПАЦ «Онкогінекологія» 01.11.2009 році присвоєна кваліфікація лікаря онкогінеколога другої категорії.
У 2010 році на базі Донецького національного медичного університету імені М.Горького пройшла ТУ « Новітні технології діагностики та лікування в онкології»
У 2013 році на базі БДМУ пройшла ТУ «Фонові та передракові етапи шийки матки та ендометрію. Кольпоцервікоскопія. Лікування.
У 2013 році на базі БДМУ пройшли ТУ « Онкологічні проблеми гінекології»
У 2014 році присвоєно кваліфікацію лікаря онкогінеколога першої категорії.
У 2017 році на базі БДМУ пройшла ТУ «Променева діагностика захворювань черевної порожнини ( з 02.10-10.10.17 р.).
З 23.10 по 03.11.2017 року на базі БДМУ пройшла ТУ « Сучасні аспекти ранньої діагностики раку»
З 27.11. по 08.12.2017 року на базі БДМУ пройшла ТУ «Фонові та передракові етапи шийки матки. Кольпоцервікоскопія. Лікування.
З 18.12 по 29.12.2017 року на базі БДМУ пройшла ТУ «Актуальні питання гінекології в клінічній практиці».
02.10.2018 р. присвоєна кваліфікація лікаря онкогінеколога Вищої категорії.
У 2019 році на базі БДМУ пройшла ТУ « Сучасні малоінвазивні оперативні втручання в гінекології : гістеро – та лапороскопія « (з 11.02.по 07.03.2019 р.)
29.10.2019 р. приймала участь у роботі науково-практичної конференції у форматі – телемосту « Стандарти надання гінекологічної допомоги» на базі НМА переддипломної освіти ім. П. А.Шупика.
06.02.2020 р. приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мистецтво лікування»
З 27.02.по 28.01.2020 р. приймала участь в міжнародній науково практичній медичній конференції на базі Івано – Франківського НМУ.
В 2021 міні-семінар професора Медвєдєва М.В.»Офісна гістероскопія»

Онкогінекологічний 9Навчалась в ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»
з 2009 р. по 2015 р.
Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Клінічна онкологія».
Працювала районним онкологом у Вижницькому районі.
З 2017 по 2019 рр. навчалась в клінічній ординатурі при ВДНЗ України
«Буковинському державному медичному університеті» за спеціальністю
«Онкологія».
Пройшла спеціалізацію за фахом «Онкохірургія» у ВДНЗ України
«Буковинський державний медичний університет».
В 2020 році пройшла спеціалізацію «Онкогінекологія» при Львівському
національному медичному університеті ім. Данила Галицького.