Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування.

Короткий опис про діяльність

На базі підрозділу виконуються планові та ургентні оперативні втручання онкологічним пацієнтам, пацієнтам з доброякісними захворюваннями та передраковими патологіями.

Відділення законтрактовано НСЗУ на пакет послуг: «Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах.»

Лікарі володіють новітніми методиками оперативних втручань, постійно вдосконалюють свої знання та навики.  Є досвід виконання наступних оперативних втручаннь:

На шкірі при доброякісних та злоякісних новоутвореннях з використанням різних видів пластик по закриттю дефектів при меланомі та немеланомних раках шкіри та ін.

На підшкірно-жировій клітковині та м‘яких тканинах різних локалізацій при злоякісних та доброякісних утвореннях (ліпоми, епідермальні кисти, фібоми, ліпо, міосаркоми та ін)

На лімфатичних вузлах (біопсії, лімфаденектомії різних локалізацій при метастатичному враженні)

При доброякісних та злоякісних пухлинах великих слинних залоз

 • операції по видаленню кіст шиї та інших неорганних пухлинах.
 • при пухлинах порожнини рота та язика
 • при пухлинах щитоподібної залози.

Абдомінальні втручання:

 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях шлунка (гастректомія,субтотальна резекція шлунка в різних модифікаціях)
 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях кишківника (правобічна та лівобічна геміколонектомія, передня резекція прямої кишки, екстирпація прямої кишки, черевно-анальна резекція прямої кишки)
 • Оперативні втручання при захворюваннях жовчного міхура та печінки (холецистектомія, резекція солітарних метастатичних вражень печінки)
 • Реконструктивні абдомінальні операції.
 • Герніопластика.
 • Оперативні втручання при онкопатології нирки.
 • Трансторакальні біопсії периферичних об’ємних утворень легень.
 • Лапароскопічна діагностика пухлинних процесів черевної порожнини та порожнини тазу.

Впроваджуються відеоасистовані лапароскопічні втручання при онкопатології кишківника та шлунка. Можливе виконання комбінованих оперативних втручань.

У відділенні працюють висококваліфіковані хірурги-онкологи, що постійно здобувають нові знання та навички.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 1Навчання:

1994р. – 2000р. Навчання на лікувальному факультеті Буковинського державного медичного університета.

2000р.-2001р. Проходження інтернатури  по онкології на базі Буковинського державного медичного університету.

2002р. Проходження спецiалiзацiї по онкохiрургiї на базі Львiвського державного медичного унiверситета.

Робота:

2002р. – 2018р. Працював лiкарем-онкохiрургом вiддiлення абдомiнальної онкології Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансера.

З 2018р. Призначен   на посаду завідувача вiддiлення абдомiнальної онкології Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансера.

З 2020р. Обіймаю посаду начальника онкохірургічного структурного підрозділу Буковинського клінічного онкологічного центра.

Стажування:

2008 р. Стажувався в Донецькому протипухлинному центрі, оволодів методикою використання апарату для зварювання біологічних тканин.

2011р.  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при Департаменті охорони здоров’я  Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна квалiфiкацiя з онкохірургії вищої категорії.

2012 р. Пройшов цикл тематичного удосконалення  «Діагностика лікування злоякісних пухлин»  на базі Харківської медичної академії.

2013 р. Пройшов тижневий майстер-клас стажування в м.Хельсинки (Фінляндія) по онко-хірургіі.

2014 р. Приймав участь в тижневому стажуванні по лікуванню GIST та NET пухлин шлунково – кишкового трактум. Упсала (Швеція).

2015 р.  Пройшов цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

 2015 р.Пройшов цикл передатестаційної підготовки з онкохірургії на базі Буковинського державного медичного університету.

 2017 р. Приймав участь в міжнародній науково-практичній конференції (СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ У ЛІКУВАННІ ПУХЛИН ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ) , НІР, м. Київ.

2018р. Приймав участь в міжнародній науково-практичній конференції (СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ) , м.Полтава.

2017 р. Пройшов місячне стажування по лапароскопічній та відкритій хірургіі в абдомінальній онкологі ім. Любек (Німеччина).

2019р.  приймав участь в ІХ Міжнародному  науковому конгресі «НОВЕ В ХІРУРГІЇ РАКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»  з пре-курсом «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІМУНОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ», НІР, м. Київ.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 2З 2000р. по 2006р. навчалась в Буковинському державному медичному університеті, спеціальність лікувальна справа.

З 2006р. по 2008р. проходила інтернатура по клінічній онкології, на базі Буковинського державного медичного університету.

В 2008р. пройшла  спеціалізація за спеціальністю «онкохірургія», Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.

З 01.09.2008р. по 31.08.2010р.    навчалась в клінічній ординатурі Буковинського державного медичного університеті і закінчення повного курсу за спеціальністю «онкологія».

З 03.09.2010 р. зарахована на посаду лікаря-онколога в поліклінічне відділення Чернівецького обласного клінічного онкологічного  диспансеру.

В 2010р. ТУ « Новітні технологїї діагностики та лікування в онкології» Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

З 01.03. по 30.03 2012р. пройшла передатестаційний цикл з «Онкології» на базі Буковинського державного медичного університету.  Від 06.12.2012р. присвоєна кваліфікація з онкології другої категорії.

З 07.05 по 01.06.2012р. підвищила кваліфікацію на базі  Національного Медичного Університету ім. О.О. Богомольця «Психолого педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми радіаційної медицини».

З 2008 по 2013р. працювала асистентом кафедри онкології та радіології Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

З 01.11. по 29.11 2013р. пройшла цикл стажування за фахом «Онкохірургія» на базі Буковинського державного медичного університету та підтвердила кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкохірургія».

З 16.02.по 27. 02. 2015р. Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

З 02.11 по 01.12.2016р. Передатестаційний цикл за фахом «Онкологія». Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

З 23.10 по 03.11.2017р. Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

Від 09.06.2017р. присвоєна кваліфікація з онкології першої категорії.

29.01 по 02.02.2018р. ТУ «Інтенсивний базовий практичний курс з лапароскопічної хірургії» Національна медична академія

14.01. по 12.02.2019р. Цикл стажування за фахом «Онкохірургія» Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

В жовтні 2019р. прийняла участь в семінарі практикумі – «Малоінвазивні технології в колопроктології» на базі Center of Surgical Innovation.

16-17 травня 2019р. прийняла участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти діагностики та лікування онкологічних захворювань».

6 вересня 2019р. науково-практична конференція «Подільські дні онкології. Сучасна онкопроктологія».

19-21 вересня 2019р.  приймала участь в ІХ Міжнародному  науковому конгресі «НОВЕ В ХІРУРГІЇ РАКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»  з прекурсом «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІМУНОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ»

8 листопада 2019р. участь в міжнародній науково-практичній конференції «Молекулярні зустрічі   CSD»

В лютому 2020р. прийняла участь в міжнародному форумі «Ukrainian Medicine-European choice» Ivano-Frankivsk National Medical University, Association of Doctors of the Carpathian Region.

27-28 лютого 2020 участь в мастер-классі по онкохірургії Galilee Medical Center, на базі Ivano-Frankivsk National Medical University, Association of Doctors of the Carpathian Region.

15.04.2020 мастер-класс «Лікування онкологічних хворих в епідеміологічних умовах 2020року» Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Щупика МГО «Міжнародна організація «Здоров’я суспільства» ГО «Українська асоціація медичної освіти».

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 3У 2000-2006р. навчався у Буковинському державному медичному університеті(БДМУ)«Лікувальна справа».    

З 2006-2008р. проходив інтернатуру за  спеціальністю «Клінічна онкологія»

У 2008 році працював онкологом у Новоселицькій ЦРЛ

У 2009 році спеціалізаця за фахом «Ендоскопія» (м. Львів) НМУ ім.. Данила Галицького.

 З  2009 року по даний час працює ендоскопістом у БКОЦ

У 2010 році спеціалізація «Онкохірургія» при НМАПО ім.. Шупика (м. Київ).

-2011р. курси ТУ: «Діагностика та лікування злоякісних пухлин»( м.Харків) МАПО

-2011р. курси ТУ: «Актуальні проблеми сучасної ендоскопії», (м.Львів) НМУ ім. Д.Галицького

 З 2012 року по даний час працює онкохірургом у БКОЦ

-2014р. ПАЦ «Ендоскопія»; (м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2014р. цикл стажування за фахом «Онкохірургія»,( м.Чернівці) БДМУ

-2015р. присвоєна кваліфікація з ендоскопії ІІ категорії

-2015р. Курси ТУ «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології»,

 (м. Тернопіль). НМУ ім. І.Я. Горбачевського

-2016р. курси ТУ: «Сучасна ендоскопія травного каналу»( м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2017р. ПАЦ «Ендоскопія»( м. Львів), НМУ ім. Д. Галицького.;

-2017р. присвоєна кваліфікація з ендоскопії І категорії

-2017р. ПАЦ «Онкохірургія» (м. Львів), НМУ ім. Д. Галицького.;

-2018р. присвоєна кваліфікація з онкохірургії ІІ категорії

-2018р. курси ТУ: «Сучасна ендоскопія травного каналу» (м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2019р. симпозіум: «Інноваційна колопроктологія та ендоскопія» (м. Київ)

-2019р. 9-й Міжнародний конгрес онкохірургів (м.Київ)

-2020р. майстер-клас по сучасним методикам онкохірургії шлунка (м. Івано-Франківськ)

Щорічно бере участь у з’їздах, конференціях та тренінгах за напрямами: Хірургія, Ендоскопія, Онкологія, Малоінвазивна хірургія та колопроктологія.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 41985-1991                   Чернівецький медичний інститут по спеціальності «лікувальна справа»

1985-1991                   І-а міська лікарня м. Чернівців робота по спеціальності «Медсестра – анестезістка»

1991-1992                   Інтернатура по загальній хірургії на базі І –ї міської лікарні м. Чернівців

1992-1998                   Глибоцька ЦРЛ, робота на посаді загального хірурга хірургічного відділення

З 1999                          Чернівецький онкодиспансер, робота на посаді онкохірурга обдомінального відділення . 

15.06.2001                  Спецiалiзацiя по онкохiрургii, Львiвський  державний медичний Унiверситет.

24.11.2005                  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при управлiннi    охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна                                                        квалiфiкацiя лiкаря-хiрурга-онколога зі спецiальностi онкохiрургiя другої категорiї.

24.03.2009                  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при управлiннi    охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна                                                        квалiфiкацiя лiкаря-хiрурга-онколога зі спецiальностi онкохiрургiя першої категорiї.

07.03.2014                  Пройшов атестацію в атестаційній комісії при управлінні  охорони здоровя Чернівецької    обласної    державної адміністрації і присвоєна                                                    кваліфікація лікаря-хірурга-онколога зі спеціальності онкохірургія вищої категорії.                                    

04.03.2019                  Пройшов атестацію в атестаційній комісії при департаменті охорони здоровя Чернівецької обласної адміністрації і підтверджена кваліфікація                                            лікаря-хірурга-онколога зі спеціальності онкохірургія вищої категорії.

19.09.-21.09.2020      Приймав участь у роботі ІХ Міжнародного наукового конгресу Нове у хірургії раку шлунково-кишкового тракту.                                                                                                                                                                            

27.02.-28.02.2020      Приймав участь у MASTER CLASS Sugrery of Oncology.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 5  Закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії в 2000 році.

  Проходив інтернатуру з онкології в Чернівецькому онкологічному диспансері.

  З 2001 року працював в у відділенні пухлин голови та шиї, шкіри,  м’яких тканин та кісток, в Чернівецькому онкологічному диспансері.В 2001р. присвоєно  звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю онкологія. А в 2002 р. звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю онкохірургія.  В 2015 році присвоєно вищу атестаційну категорію.

  В 2014 пройшов стажування по онкохірургії в університецькій клініці міста Любек , Німеччина.

  Постійно відвідую конференції,міжнародні конгреси. Останній в 2019 році , організований інстутутом рак міжнародний конгрес по лікуванню пухлин голови та шиї.

  Виконую оперативні втручання з приводу доброякісних та злоякісних утворень шкіри ( при необхідності з пластикою дефектів), м’яких тканин, також операції при патології щитоподібної залалози, слинних залоз, при кістах шиї, виконую лімфодисекції при метастазах в лімфатичні вузли. Біопсії лімфатичних вузлів. Виконую пункційні біопсії  вузлів щитоподібної залози.

  Володію дерматоскопом та проводжу дерматоскопію для діагностики меланоми та інших захворювань шкіри.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 7

Бухтєєв Сергій Вікторович.

У 1989 році скінчив навчання у Донецькому медичному інституті ім. М. Горького

1989-1990 роки- інтернатура з онкохірургії.

З 1990 до 2014 року працював онкохірургом та онкогінекологом у Донецькому обласному протипухлинному центрі.

2014-2015 роки працював онкохірургом у Дніпропетровському обласному онкологічному диспансері.

2015-2017 роки- асистент кафедри онкології та медичної радіології Донецького державного медичного університету.

 2017-2022 роки працював заступником генерального директора Харківського обласного центру онкології з хірургічної роботи.

З 2022 року по цей час онкохірург та онкогінеколог у Буковинському клінічному онкологічному центрі.

У 2003 році захистив дисертацію на тему « Відновно- реконструктивні операції на товстій кишці після обструктивних операцій типу Гартмана», та отримав звання кандидата медичних наук за фахом- онкологія.

Має вищу атестаційну категорію.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 8

ЛІКАР-ОНКОХІРУРГ, ОНКОЛОГ

Церковний Юрій Георгійович

ОСІТА

1984-1989 рр – навчання в Чернівецькому медичному училищі

1989-1995 рр – навчання в Чернівецькому медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа»

1995-1997 рр – інтернатура за спеціальністю

«Онкологія» в Львівському державному медичному університеті

3 1997 р по теперішній час – Буковинський клінічний онкологічний центр на посаді лікаря – онколога, онкохірурга

ДОСВІД РОБОТИ – 28 РОКІВ

Профілактика, діагностика і лікування доброякісних та злоякісних захворювань молочної залози

Володіння сучасними методами діагностики та лікування захворювань молочної залози

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 9

Зеленівська Я.І

З 1996р. по 2006р. проходила навчання в ліцеї смт. Глибока, Глибоцького району, Чернівецької області; закінчила навчання на золоту медаль.

З 2006р. по 2012р.навчалась в Буковинському державному медичному університеті та отримала повну вищу освіту за спеціальністю                      “ Лікувальна справа” та здобула кваліфікацію лікар.

З 2012р. по 2014р.проходила інтернатуру на базі Буковинського державного медичного університету та присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “ Клінічна онкологія”.

З 01.03.2014р.  по  31.11.2014р. працювала районним онкологом в смт. Глибока, Глибоцького району, Чернівецької області.

З 01.12.2014р. по 31.11.2016р. навчалась в клінічній  ординатурі при Вищому державному навчальному закладі  “Буковинський державний медичний університет” та закінчила повний курс за спеціальністю               “ Онкологія”.

З 08.02.2017р. зарахована на посаду лікаря-онколога в поліклінічне відділення КУ “Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер”.

З 29.01.2018р.- 02.02.2018р.- курс ТУ “ Інтенсивний базовий практичний курс з лапароскопічної хіругії”.

З 01.02.2019р.- 28.02.2019р.- переатестаційний курс при Вищому державному навчальному закладі України “ Буковинський державний медичний університет” та підтверджено кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Онкологія”.

З 02.09.2019р.- 31.01.2020р.- пройшла цикл спеціалізації за фахом       “Онкохірургія” та присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Онкохірургія”.

З 02.01.2020р.-зарахована на посаду лікаря-стажиста-онкохірурга у відділення гормонозалежних пухлин в КУ “Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер”.

На даний час працює лікарем хірургом-мамологом в Структурному підрозділі оперативної онкології та інноваційних методів лікування ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр»

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 11

   Кміть Наталія  Василівна, лікар-онкогінеколог,  хірург.

Навчалась в  ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»      з 2009 р. по 2015 р.

   Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Клінічна онкологія».

   Працювала районним онкологом у Вижницькому районі.

   З 2017 по 2019 рр. навчалась в клінічній ординатурі при ВДНЗ України «Буковинському державному медичному університеті»  за спеціальністю «Онкологія».

   Пройшла  спеціалізацію за фахом «Онкохірургія» у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».

   В 2020 році пройшла спеціалізацію «Онкогінекологія» у Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького.

Пройшла курси з лапароскопії «Основи лапароскопічної хірургії» в 2021 році м. Київ.

Була учасником багатьох медичних конференцій та семінарів, практичних курсів та тематичних удосконалень. Є автором та співавтором науково-дослідницьких медичних профільних публікацій.

Володіє навичками діагностики та хірургічних втручань з приводу гінекологічних та онкологічних захворювань.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 12

Луйжис Ірина Романівна

Закінчила: Буковинський державний медичний університет в 2009 році за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Інтернатура: на базі ЛШМД, м Чернівці, за спеціальністю “Урологія “, 2009-2011р.

З 2011р. зарахована на посаду лікаря онкоуролога в ЧОКОД ( на даний час БКОЦ ) .

Спеціалізація: за спеціальністю “ Онкологія “ на базі Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, 2013р.

Підвищення кваліфікації:

2011р. – цикл ТУ “ Діагностика та лікування злоякісних пухлин візуальних локалізацій “, на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

2014р. –  цикл ТУ “ Трансуретральні ендоскопічні оперативні втручання при урологічній патології “, на базі Буковинського державного медичного університету.

2014р. цикл стажування за фахом “Урологія” на базі Буковинського державного медичного університету.

17.09.2014р. присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності урологія.

2017р. цикл стажування за фахом “Онкологія” на базі Буковинського державного медичного університету.

2018р. цикл стажування за фахом “Урологія” на базі Буковинського державного медичного університету.

2018р. – цикл ТУ “ Трансуретральні ендоскопічні оперативні втручання при урологічній патології “.

2018р. – цикл ТУ “ Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики “.

26.10.2018р. присвоєно першу кваліфікаційну категорію зі спеціальності урологія.

2018р. – участь в EMUC ( European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers ) & ESUI (EAU Section on Urological Imaging ), Нідерланди, Амстердам.

2019р. – участь в EMUC ( European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers ) & ESUI (EAU Section on Urological Imaging ), Австрія, Відень.

15.04.2021р. присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності онкологія.

2021р. – цикл ТУ “ Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини “.

2022р. – цикл ТУ “ Сучасні аспекти діагностики раку на ранніх стадіях “.

2023р. – цикл ТУ ’’ Шлунково – кишкові кровотечі.’’

Участь в конференціях протягом останніх років ( 2022-2023рр. ):

 • 08.2022р. – ’’ Актуальні питання сучасної урології, нефрології та урогінекологіїю. ’’;
 • 11.2022р. – ’’ Рак простати: діагностика та лікування від А до Я. ’’;
 • 11.2022р. – 25.11.2022р. – ’’ Мовембер – 2022. Зміна парадигми діагностики та лікування раку передміхурової залози. Ключові питання раку нирки. ’’;
 • 11.2022р. – 25.11.2022р. – онкологічний конгрес: UPTODATE 3.0;
 • 12.2022р. – 02.12.2022р. – ’’ Multidisciplinary approach to rehabilitation: realities and prospects. ’’;
 • 12.2022р. – ’’ Урологія, нефрологія та урогінекологія: тренди 2023. ’’;
 • 02.2023р. – 10.02.2023р. – ’’ Малоінвазивні технології в урології.’’
Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 14 Веде консультативно-поліклінічний прийом та визначає подальшу тактику лікування пацієнта; Здійснює оперативні втручання з онкологічною патологією та доброякісною патологією. Спеціалізується та виконує: – Операції на шлунково-кишковому тракті (шлунку, дванадцятипалій кишці, тонкій кишці,товстій кишці, прямій кишці, і анальному каналі); -Операції на печінці,підшлунковій залозі,позапечінкових жовчних шляхах,жовчному міхурі. – Операції на шкірі та мяких тканинах із різними видами пластики. – Операції при грижах різних локалізацій. – Малоінвазивні(лапароскопічні операції). – Біопсії пухлин різних локалізацій під контролем УЗД. – Пункції гнійників та рідинних скупчень під контролем УЗД. – Реконструктивно-відновні операції на товстій та тонкій кишці. Освіта: Буковинський державний медичний університет,інтернатура за спецільністю лікар -хірург.Київський міський клінічний онкологічний центр-спеціалізація лікар-хірург-онколог. Досвід роботи: Лікар інтерн на базі Житомирського обласного онкологічного диспансеру хірургічного відділення 2015-2018р. Лікар-хірург-онколог на базі Житомирського онкологічного диспансеру 2018-2021р. Лікар-хірург-онколог на базі Харківського обласного онкологічного диспансеру із 2021 по 2022р. Асистент кафедри хірургії, нормальної та топографічної анатомії,Харківського політехнічного інституту з 2021 -по теперішній час. Лікар-хірург-онколог СП оперативної онкології та інноваційних методів лікування Буковинського клінічного онкологічного центру з 2022р по теперішній час. Участь в асоціаціях: ESMO,NCCN,ASCO, та інших.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 15

Семеген Василь.Лікар-онколог-онкохірург-стажист

Освіта: Магістр, Буковинський Державний Медичний Університет, спеціальність «Медицина», 2014-2020 рр..

Додаткова освіта: Отримав спеціальність «Клінічна онкологія», Буковинський Державний Медичний Університет, 2020-2022 рр..

На даний час здобуває спеціальність «Торакальна хірургія» в НУОЗУ імені П.Л. Шупика 2023р..

Професійні навички:

– Стажувався в Національному Інституті Раку, Феофанії, Подільському Регіонарному

Центрі Онкології та інших…

– Сертифікований спеціаліст з в/венних, в/плевральних та в/перитонеальних порт-систем.

– Успішно зарекомендував себе в абдомінальній та торакальній хірургії, мамології та

хірургії шкіри та м’яких тканин.

– Вільно володіє УЗД.

– Володіє різноманітними методиками пункцій та біопсій н/у різних локалізацій під

контролем УЗД та КТ.

– Використовує новітні методи діагностики та лікування онкозахворювань.

– Щороку відвідує конференції для медиків.

– Є членом NCCN, ESMO, ASCO, UAVA та інших.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 16Закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа” у 1988 р. Кандидат медичних наук з 1991 р., доктор медичних наук з 1999 р., звання професора отримав у 2003 р. Вища атестаційна категорія з урології. Був ініціатором створення Асоціації урологів Буковини, яку очолює з самого початку (2004 р.) по теперішній час. Активний член Європейської асоціації урологів, Асоціації сексологів України, Асоціації онкоурологів України. Вільно володіє англійською мовою (рівень В2), регулярно виступає з доповідями на всеукраїнських та закордонних конференціях та симпозіумах. Неодноразово стажувався за кордоном у провідних урологічних клініках за кордоном (Швеція (Ангельхольм), Австрія (Зальцбург), США (за програмою обміну між Європейською та Американською асоціаціями урологів), Німеччина, Грузія. Головними напрямками практичної діяльності є лікування онкоурологічних захворювань (вперше на Буковині була виконана радикальна простатектомія, цистопростатектомія з пластикою сечового міхура), уродинамічні дослідження, порушення функції сечового міхура. Приймає активну участь у проведенні багатоцентрових міжнародних клінічних досліджень. За його ініціативи у листопаді 2011 р. створено Центр клінічних досліджень БДМУ, який очолює. У 2018 р. за сприяння адміністрації БДМУ за рахунок коштів за клінічні дослідження було придбано комплект сучасного обладнання для проведення малоінвазивних операцій. Завдяки цьому та базуючись на вже існуючому досвіді за ініціативи Валерія Зайцева на базі урологічного відділення ОКЛ та кафедри урології та нейрохірургії БДМУ було створено Обласний Центр ендоскопічної урології, керівником якого він являється. Головною метою створення Центру було забезпечення лікування хворих зі складною урологічною та онкоурологічною патологією зі впровадженням нових сучасних методик операцій. З цей час вперше на Буковині було виконано лапароскопічну резекцію нирки, нефректомію та радикальну простатектомію. Завдяки Валерію Зайцеву сучасні операції при онкоурологічних захворюваннях були впроваджені також у Буковинському Клінічному Онкологічному Центрі та дозволили наблизити рівень допомоги до міжнародних стандартів. Регулярно виступає на телебаченні та пресі з різних питань урології, привертаючи увагу до найбільш соціально важливих захворювань – рак та гіперплазія простати, проблеми із сечовипусканням, сечокам’яна хвороба, а також пропаганда здорового способу життя. Валерій Зайцев сам є прихильником цього – піші походи в Карпати, велоподорожі, гірські лижі є його улюбленими хобі. Він вважає, що лікар із животом, який видно від входу в кабінет, не може пояснювати пацієнту що слід менше їсти та скинути вага для того щоби нормалізувати тиск чи проблеми з простатою – його просто не будуть слухати.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 17

Продан Михайло Іванович  

З 2011р. по 2017р. навчався у ВДНЗ України «Буковинському державному медичному університеті» за спеціальністю лікувальна справа.

З 2017р. по 2019р. проходив інтернатуру за спеціальністю урологія, на базі ВДНЗ України «Буковинського державного медичного університету».

18 червня 2019 року атестувався на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет».

Від 27 червня 2019 року присвоєно кваліфікацію лікар-спеціаліст за спеціальністю урологія.

З 2019 року працює по сумісництві в урологічному відділенні ОКНП «Чернівецька лікарня швидної медичної допомоги» на посаді лікаря-уролога.

З 2021 року по даний час працює в ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» на посаді лікаря-уролога поліклінічного структурного підрозділу а також структурного підрозділу оперативної онкології та іноваційних методів лікування.

З 2019 року є дійсним членом Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, мета діяльності Асоціації – продовження тривалості і збільшення якості життя населення України.

06.2020 року ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

29 лютого – 1 березня 2020 року взяв участь у науково-практичній конференції з урології «Рішення для складних питань ведення урологічних хворих» – м. Львів

1-2 жовтня 2020 року брав участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення». – м. Харків.

27 листопада 2020 року  прийняв участь у науково-практичній конференції «Мовембер -2020» Рак передміхурової залози – update.

18 грудня 2020 року науково-практична конференція «Рак нирки та сечовидільних шляхів».

4 березня 2021 року регіональна конференція «Перкутання нефролітотрипсия. Секрети успіху» участь в програмі з оволодіннями практичними навичками діагностики, хірургічного лікування СКХ.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 19

Шишка Мар’яна Романівна, лікар онколог-гінеколог.

2015-2018рр. Трудова діяльність на базі ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр» медичною сестрою реанімаційного відділення. 

2018 р. Закінчила Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет». Здобула кваліфікацію: освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, спеціальність «лікувальна справа».

2018-2021 р. Проходила інтернатуру, атестована, отримала кваліфікацію за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

Лютий 2019 р. Стажування на базі хірургічного відділення Клінічного шпиталю ім.Св.Ядвіги, м.Жешув, Польща

Жовтень 2020 р. Отримала сертифікат по курсу «Практичні навички лапароскопічної хірургії малого тазу»

Липень 2021р. Початок трудової діяльності в СПОО ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр».

Грудень 2022 р. присвоєно сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «онкогінекологія».

Грудень 2022 р. Брала участь в науково-практичній конференції «Мультидисциплінарний підхід в комбінованому лікуванні раку яєчників».

Успішно зарекомендувала себе в оперативному лікуванні доброякісних та злоякісних новоутворень жіночої репродуктивної системи.

Щорічно відвідує різноманітні вебінари, лекції, медичні конференції, з метою покращення рівня професійної кваліфікації.