Онкохірургічний

Онкохірургічний

Короткий опис про діяльність

Онкохірургічний структурний підрозділ функціонує на базі ОНКП «Буковинський клінічний онкологічний центр» з 1 квітня 2020 року, створений об’єднанням абдомінальної хірургії та хірургії голови та шиї.На базі хірургічного підрозділу виконуються планові та ургентні оперативні втручання онкологічним пацієнтам, пацієнтам з доброякісними захворюваннями та передраковими патологіями. Відділення законтрактовано НСЗУ на пакет послуг: «Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах.» Лікарі володіють новітніми методиками оперативних втручань, постійно вдосконалюють свої знання та навики.  Є досвід виконання наступних оперативних втручаннь:
 • на шкірі при доброякісних та злоякіснихновоутвореннях з використаннямрізнихвидів пластик по закриттюдефектів при меланомі та немеланомних раках шкіри та ін.
 • на підшкірно-жировійклітковині та м‘яких тканинах різнихлокалізацій при злоякісних та доброякіснихутвореннях (ліпоми, епідермальні кисти, фібоми, ліпо-, міосаркоми та ін)
 • на лімфатичнихвузлах( біопсії, лімфаденектоміїрізнихлокалізацій при метастатичномувраженні)
 • при доброякісних та злоякіснихпухлинах великих слиннихзалозах .
 • операції по видаленню кист шиї та іншихнеорганнихпухлинах.
 • при пухлинахпорожнини рота та язика
 • при пухлинахщитоподібноїзалози.
Абдомінальні втручання:
 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях шлунка (гастректомія,субтотальна резекція шлунка в різних модифікаціях)
 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях кишківника (правобічна та лівобічна геміколонектомія, передня резекція прямої кишки, екстирпація прямої кишки, черевно-анальна резекція прямої кишки)
 • Оперативні втручання при захворюваннях жовчного міхура та печінки (холецистектомія, резекція солітарних метастатичних вражень печінки)
 • Реконструктивні абдомінальні операції.
 • Герніопластика.
 • Оперативні втручання при онкопатології нирки.
 • Трансторокальні біопсії периферичних об’ємних утворень легень.
 • Лапароскопічна діагностика пухлинних процесів черевної порожнини та порожнини тазу.
Впроваджуються відеоасистованілапароскопічні втручання при онкопатологіїкишківника та шлунка. Можливе виконання комбінованих оперативних втручань. У відділенні працюють висококваліфіковані хірурги-онкологи, що постійно здобувають нові знання та навички. Онкохірургічний 1