Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування.

Короткий опис про діяльність

Previous
Next

На базі підрозділу виконуються планові та ургентні оперативні втручання онкологічним пацієнтам, пацієнтам з доброякісними захворюваннями та передраковими патологіями.

Відділення законтрактовано НСЗУ на пакет послуг: «Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах.»

Лікарі володіють новітніми методиками оперативних втручань, постійно вдосконалюють свої знання та навики.  Є досвід виконання наступних оперативних втручаннь:

На шкірі при доброякісних та злоякісних новоутвореннях з використанням різних видів пластик по закриттю дефектів при меланомі та немеланомних раках шкіри та ін.

На підшкірно-жировій клітковині та м‘яких тканинах різних локалізацій при злоякісних та доброякісних утвореннях (ліпоми, епідермальні кисти, фібоми, ліпо, міосаркоми та ін)

На лімфатичних вузлах (біопсії, лімфаденектомії різних локалізацій при метастатичному враженні)

При доброякісних та злоякісних пухлинах великих слинних залоз

 • операції по видаленню кіст шиї та інших неорганних пухлинах.
 • при пухлинах порожнини рота та язика
 • при пухлинах щитоподібної залози.

Абдомінальні втручання:

 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях шлунка (гастректомія,субтотальна резекція шлунка в різних модифікаціях)
 • Оперативні втручання при пухлинних захворюваннях кишківника (правобічна та лівобічна геміколонектомія, передня резекція прямої кишки, екстирпація прямої кишки, черевно-анальна резекція прямої кишки)
 • Оперативні втручання при захворюваннях жовчного міхура та печінки (холецистектомія, резекція солітарних метастатичних вражень печінки)
 • Реконструктивні абдомінальні операції.
 • Герніопластика.
 • Оперативні втручання при онкопатології нирки.
 • Трансторакальні біопсії периферичних об’ємних утворень легень.
 • Лапароскопічна діагностика пухлинних процесів черевної порожнини та порожнини тазу.

Впроваджуються відеоасистовані лапароскопічні втручання при онкопатології кишківника та шлунка. Можливе виконання комбінованих оперативних втручань.

У відділенні працюють висококваліфіковані хірурги-онкологи, що постійно здобувають нові знання та навички.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 1Навчання:

1994р. – 2000р. Навчання на лікувальному факультеті Буковинського державного медичного університета.

2000р.-2001р. Проходження інтернатури  по онкології на базі Буковинського державного медичного університету.

2002р. Проходження спецiалiзацiї по онкохiрургiї на базі Львiвського державного медичного унiверситета.

Робота:

2002р. – 2018р. Працював лiкарем-онкохiрургом вiддiлення абдомiнальної онкології Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансера.

З 2018р. Призначен   на посаду завідувача вiддiлення абдомiнальної онкології Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансера.

З 2020р. Обіймаю посаду начальника онкохірургічного структурного підрозділу Буковинського клінічного онкологічного центра.

Стажування:

2008 р. Стажувався в Донецькому протипухлинному центрі, оволодів методикою використання апарату для зварювання біологічних тканин.

2011р.  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при Департаменті охорони здоров’я  Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна квалiфiкацiя з онкохірургії вищої категорії.

2012 р. Пройшов цикл тематичного удосконалення  «Діагностика лікування злоякісних пухлин»  на базі Харківської медичної академії.

2013 р. Пройшов тижневий майстер-клас стажування в м.Хельсинки (Фінляндія) по онко-хірургіі.

2014 р. Приймав участь в тижневому стажуванні по лікуванню GIST та NET пухлин шлунково – кишкового трактум. Упсала (Швеція).

2015 р.  Пройшов цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

 2015 р.Пройшов цикл передатестаційної підготовки з онкохірургії на базі Буковинського державного медичного університету.

 2017 р. Приймав участь в міжнародній науково-практичній конференції (СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ У ЛІКУВАННІ ПУХЛИН ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ) , НІР, м. Київ.

2018р. Приймав участь в міжнародній науково-практичній конференції (СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ) , м.Полтава.

2017 р. Пройшов місячне стажування по лапароскопічній та відкритій хірургіі в абдомінальній онкологі ім. Любек (Німеччина).

2019р.  приймав участь в ІХ Міжнародному  науковому конгресі «НОВЕ В ХІРУРГІЇ РАКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»  з пре-курсом «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІМУНОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ», НІР, м. Київ.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 2З 2000р. по 2006р. навчалась в Буковинському державному медичному університеті, спеціальність лікувальна справа.

З 2006р. по 2008р. проходила інтернатура по клінічній онкології, на базі Буковинського державного медичного університету.

В 2008р. пройшла  спеціалізація за спеціальністю «онкохірургія», Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького.

З 01.09.2008р. по 31.08.2010р.    навчалась в клінічній ординатурі Буковинського державного медичного університеті і закінчення повного курсу за спеціальністю «онкологія».

З 03.09.2010 р. зарахована на посаду лікаря-онколога в поліклінічне відділення Чернівецького обласного клінічного онкологічного  диспансеру.

В 2010р. ТУ « Новітні технологїї діагностики та лікування в онкології» Донецький національний медичний університет ім. М. Горького.

З 01.03. по 30.03 2012р. пройшла передатестаційний цикл з «Онкології» на базі Буковинського державного медичного університету.  Від 06.12.2012р. присвоєна кваліфікація з онкології другої категорії.

З 07.05 по 01.06.2012р. підвищила кваліфікацію на базі  Національного Медичного Університету ім. О.О. Богомольця «Психолого педагогічні основи вищої медичної освіти. Актуальні проблеми радіаційної медицини».

З 2008 по 2013р. працювала асистентом кафедри онкології та радіології Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

З 01.11. по 29.11 2013р. пройшла цикл стажування за фахом «Онкохірургія» на базі Буковинського державного медичного університету та підтвердила кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Онкохірургія».

З 16.02.по 27. 02. 2015р. Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

З 02.11 по 01.12.2016р. Передатестаційний цикл за фахом «Онкологія». Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

З 23.10 по 03.11.2017р. Цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку» на базі Буковинського державного медичного університету.

Від 09.06.2017р. присвоєна кваліфікація з онкології першої категорії.

29.01 по 02.02.2018р. ТУ «Інтенсивний базовий практичний курс з лапароскопічної хірургії» Національна медична академія

14.01. по 12.02.2019р. Цикл стажування за фахом «Онкохірургія» Вищий державний навчальний заклад Україна «Буковинський  державний медичний університет».

В жовтні 2019р. прийняла участь в семінарі практикумі – «Малоінвазивні технології в колопроктології» на базі Center of Surgical Innovation.

16-17 травня 2019р. прийняла участь в роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти діагностики та лікування онкологічних захворювань».

6 вересня 2019р. науково-практична конференція «Подільські дні онкології. Сучасна онкопроктологія».

19-21 вересня 2019р.  приймала участь в ІХ Міжнародному  науковому конгресі «НОВЕ В ХІРУРГІЇ РАКУ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ»  з прекурсом «СУЧАСНІ АСПЕКТИ ІМУНОТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ»

8 листопада 2019р. участь в міжнародній науково-практичній конференції «Молекулярні зустрічі   CSD»

В лютому 2020р. прийняла участь в міжнародному форумі «Ukrainian Medicine-European choice» Ivano-Frankivsk National Medical University, Association of Doctors of the Carpathian Region.

27-28 лютого 2020 участь в мастер-классі по онкохірургії Galilee Medical Center, на базі Ivano-Frankivsk National Medical University, Association of Doctors of the Carpathian Region.

15.04.2020 мастер-класс «Лікування онкологічних хворих в епідеміологічних умовах 2020року» Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Щупика МГО «Міжнародна організація «Здоров’я суспільства» ГО «Українська асоціація медичної освіти».

У 2000-2006р. навчався у Буковинському державному медичному університеті(БДМУ)«Лікувальна справа».    

З 2006-2008р. проходив інтернатуру за  спеціальністю «Клінічна онкологія»

У 2008 році працював онкологом у Новоселицькій ЦРЛ

У 2009 році спеціалізаця за фахом «Ендоскопія» (м. Львів) НМУ ім.. Данила Галицького.

 З  2009 року по даний час працює ендоскопістом у БКОЦ

У 2010 році спеціалізація «Онкохірургія» при НМАПО ім.. Шупика (м. Київ).

-2011р. курси ТУ: «Діагностика та лікування злоякісних пухлин»( м.Харків) МАПО

-2011р. курси ТУ: «Актуальні проблеми сучасної ендоскопії», (м.Львів) НМУ ім. Д.Галицького

 З 2012 року по даний час працює онкохірургом у БКОЦ

-2014р. ПАЦ «Ендоскопія»; (м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2014р. цикл стажування за фахом «Онкохірургія»,( м.Чернівці) БДМУ

-2015р. присвоєна кваліфікація з ендоскопії ІІ категорії

-2015р. Курси ТУ «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології»,

 (м. Тернопіль). НМУ ім. І.Я. Горбачевського

-2016р. курси ТУ: «Сучасна ендоскопія травного каналу»( м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2017р. ПАЦ «Ендоскопія»( м. Львів), НМУ ім. Д. Галицького.;

-2017р. присвоєна кваліфікація з ендоскопії І категорії

-2017р. ПАЦ «Онкохірургія» (м. Львів), НМУ ім. Д. Галицького.;

-2018р. присвоєна кваліфікація з онкохірургії ІІ категорії

-2018р. курси ТУ: «Сучасна ендоскопія травного каналу» (м. Львів) НМУ ім. Д. Галицького

-2019р. симпозіум: «Інноваційна колопроктологія та ендоскопія» (м. Київ)

-2019р. 9-й Міжнародний конгрес онкохірургів (м.Київ)

-2020р. майстер-клас по сучасним методикам онкохірургії шлунка (м. Івано-Франківськ)

Щорічно бере участь у з’їздах, конференціях та тренінгах за напрямами: Хірургія, Ендоскопія, Онкологія, Малоінвазивна хірургія та колопроктологія.

1985-1991                   Чернівецький медичний інститут по спеціальності «лікувальна справа»

1985-1991                   І-а міська лікарня м. Чернівців робота по спеціальності «Медсестра – анестезістка»

1991-1992                   Інтернатура по загальній хірургії на базі І –ї міської лікарні м. Чернівців

1992-1998                   Глибоцька ЦРЛ, робота на посаді загального хірурга хірургічного відділення

З 1999                          Чернівецький онкодиспансер, робота на посаді онкохірурга обдомінального відділення . 

15.06.2001                  Спецiалiзацiя по онкохiрургii, Львiвський  державний медичний Унiверситет.

24.11.2005                  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при управлiннi    охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна                                                        квалiфiкацiя лiкаря-хiрурга-онколога зі спецiальностi онкохiрургiя другої категорiї.

24.03.2009                  Пройшов атестацiю в атестацiйнiй комiсiї при управлiннi    охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї i присвоєна                                                        квалiфiкацiя лiкаря-хiрурга-онколога зі спецiальностi онкохiрургiя першої категорiї.

07.03.2014                  Пройшов атестацію в атестаційній комісії при управлінні  охорони здоровя Чернівецької    обласної    державної адміністрації і присвоєна                                                    кваліфікація лікаря-хірурга-онколога зі спеціальності онкохірургія вищої категорії.                                    

04.03.2019                  Пройшов атестацію в атестаційній комісії при департаменті охорони здоровя Чернівецької обласної адміністрації і підтверджена кваліфікація                                            лікаря-хірурга-онколога зі спеціальності онкохірургія вищої категорії.

 

 

19.09.-21.09.2020      Приймав участь у роботі ІХ Міжнародного наукового конгресу Нове у хірургії раку шлунково-кишкового тракту.                                                                                                                                                                            

 

27.02.-28.02.2020      Приймав участь у MASTER CLASS Sugrery of Oncology.

Структурний підрозділ оперативної онкології та іноваційних методів лікування 3  Закінчив лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії в 2000 році.

  Проходив інтернатуру з онкології в Чернівецькому онкологічному диспансері.

  З 2001 року працював в у відділенні пухлин голови та шиї, шкіри,  м’яких тканин та кісток, в Чернівецькому онкологічному диспансері.В 2001р. присвоєно  звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю онкологія. А в 2002 р. звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю онкохірургія.  В 2015 році присвоєно вищу атестаційну категорію.

  В 2014 пройшов стажування по онкохірургії в університецькій клініці міста Любек , Німеччина.

  Постійно відвідую конференції,міжнародні конгреси. Останній в 2019 році , організований інстутутом рак міжнародний конгрес по лікуванню пухлин голови та шиї.

  Виконую оперативні втручання з приводу доброякісних та злоякісних утворень шкіри ( при необхідності з пластикою дефектів), м’яких тканин, також операції при патології щитоподібної залалози, слинних залоз, при кістах шиї, виконую лімфодисекції при метастазах в лімфатичні вузли. Біопсії лімфатичних вузлів. Виконую пункційні біопсії  вузлів щитоподібної залози.

  Володію дерматоскопом та проводжу дерматоскопію для діагностики меланоми та інших захворювань шкіри.

Вміст перемикача