Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 1

Історія анестезіологогічного відділення починається з 1967 року, коли в штатному розкладі була зареєстрована 1,0 ставка лікаря-анестезіолога та сестри-анестезистки, які обслуговували 2 хірургічних відділення (лікар Мінаков А.В.).

До цього часу анестезіологічне забезпечення проводилося анестезіологами обласної лікарні та був всього один наркозний апарат (УНА-1).
Всі хворі переводилися у відділення, за якими було низьке спостереження, а корегуюча терапія майже не проводилась. Потрібно було сконцентрувати післяопераційних хворих в єдине місце.
В 1970 році було організована анестезіологічна група з 2,5 ставки лікаря-анестезіолога (2 фізичні особи) та зх трьома післяопераційними ліжками, з цілодобовим сестринським постом, з централізованою подачею кисню. Це давало можливість надавати ефективну післяопераційну терапію, було розширено хірургічну активність. Служба отримала ще 1 ставку лікаря-анестезіолога.
Враховуючи розширення хірургічної активності, збільшення хірургічних столів (до 6-ти), відкриттям відділення хірургії голови та шиї, лікар Турянський І.М. поставив питання про збільшення штатної одиниці лікаря-анестезіолога та зареєструвати як відділення наказом головного лікаря. В лютому 1995 року було зареєстровано анестезіологічне відділення з палатою інтенсивної терапії на 6-ть ліжок з цілодобовим лікарським та 2-ма сестринськими постами з відповідними штатними одиницями.

На сьогоднішній день у відділенні працює 28 фізичних осіб, лікарів – 8 (7 з вищою категорією, 1 – з першою).

Відділення обслуговує 130 стаціонарних та 10 ліжок денного стаціонару.

Відділення обладнане згідно стандартного переліка – сучасною наркозно-дихальною апаратурою (6 операційних столів), дефібрілятором, кисневими концентраторами, 8-ми кардіомоніторами, апаратурою для зняття болі, апаратом “Геміфенікс” для проведення проведення еферентного методу детоксикації та іншими.
Проводяться заходи, що складають комплекс заходів – інтенсивної терапії, догляд та моніторне спостереження за хворими.
В 2000 році відкрито кабінет протибольової терапії для забезпечення ефективної допомоги хворим з хронічним больовим синдромом та проведення знечулення в поліклініці при ендоскопічних та малих хірургічних операціях.

Впроваджено нові методи знеболення та лікування:
Мультимодальна анестезія: використання регіонарних методів знеболення в поєднанні з інтубацією трахеї з подачею низькопоточних газів, що дало змогу більш комфортно та тривало проводити хірургічні інтервенції, впроваджена методика внутрішньовенного знечулення з використанням ларінгеальних масок. З метою пролонгації зняття больового синдрому лікарі відділення користуються епідуральною анестезією в післяопераційному періоді. Налагоджена система підключення препаратів хіміотерапевтичного ряду через центральні вени за допомогою портальних систем.

  • Більшість лікарів відділення опанували практичні навички в провідних клініках Європи.
  • В палатах інтенсивної терапії використовується цілодобовий нагляд за допомогою сучасних моніторів, об’єднаних центральною консоллю в кімнаті чергового анестезіолога.
  • Неодноразово відділення нагороджувалося грамотами, кубками та медалями за високі показники в роботі, спорті. Лікар відділення Ковбасюк О.М. неодноразово приймав участь в наданні медичної допомоги в гарячих точках на сході країни.

З 01 квітня 2020 року у зв’язку із зміною внутрішньої організації структури комунальної установи «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» Відділення анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії перетворено в Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії Обласного комунального некомерційного підприємства.

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 2Закінчив Чернівецький медичний інститут в 1992 році. З 1997 року по цей час працює лікарем-анестезіологом в відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії в Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері. На посаді завідуючого відділенням з 2010 року. Категорія – вища. Секретар комісії з хоспісної та паліативної допомоги  та член атестаційної комісії з питань медсестринства Чернівецької області. Голова комісії з використання наркотичних та психотропних речовин Буковинського клінічного онкологічного центру.

Є заступником голови профспілкового комітету лікувальної установи. Систематично працює над підвищенням професійного рівня в провідних лікувальних установах, інститутах удосконалення,  відвідує з’їзди, сімпозіуми, конференції, мастер класи в обласних центрах України. Також пройшов навчання в сучасних клініках Німеччини та Швеції. Кожних 5 років проходить курси підвищення кваліфікації з подальшим підтвердженням категорії.

Використовує в лікарській практиці сучасні європейські протоколи для анестезіологічного супроводу, інтенсивної терапії. Володіє всіма сучасними методами анестезіологічного забезпечення, як регіональними так і мультимодальними Вважає майбутнє анестезіології за регіонарними методами знеболення.

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 3Закінчив  Буковинську  медичну академію в 1999р. Спеціалізація по анестезіології та реаніматології на базі Львівського медичного університету в 2001р.

З 2001р. по цей час працює лікарем-анестезіологом в відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії в Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері.У2014р отримав кваліфікацію лікаря-анестезіолога вищої категорії. Кваліфікований спеціаліст, має сучасні  теоретичні знання з анестезіології, достатній клінічний досвід роботи.

Знає і вміє користуватися сучасними методами діагностики і лікування, володіє різними варіантами методів знеболення.  Постійно впроваджує нові сучасні методи анестезії та інтенсивної терапії, систематично працює над підвищенням професійного рівня в провідних лікувальних установах, інститутах удосконалення.

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 4Закінчив Чернівецький державний медичний інститут в 1996 році. Пройшов інтернатуру за спеціальністю “Анестезіологія” на базі БДМА. З 1999 року по цей час працює лікарем-анестезіологом в відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії в Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері.  В 2015 році підтверджена вища категорія.  Є відповідальним лікарем даної установи по контролю за лікарняними листками

Кваліфікований спеціаліст, який має сучасні  теоретичні знання з анестезіології, достатній клінічний досвід роботи. Використовує в лікарській практиці сучасні європейські протоколи для  інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення. Знає і вміє користуватися сучасними  методами  діагностики  і  лікування,  володіє  різними варіантами методів знеболення.

Систематично працює над підвищенням професійного рівня в провідних лікувальних установах України, інститутах удосконалення. Кожних 5 років проходить курси підвищення кваліфікації з подальшим підтвердженням категорії.

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 5Закінчив Буковинську державну  медичну  академію в   2002 році  за спеціальністю «Лікувальна справа».

     Після закінчення Буковинської державної   медичної  академії, Перепічка А.В., пройшов  інтернатуру за спеціальністю  «Анестезіологія »на базі  Буковинської державної   медичної  академії.

      Перепічка А.В. з 2004р. працює лікарем-анестезіологом в відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії  Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

     Перепічка А.В. зарекомендував себе як кваліфікований спеціаліст,  який має сучасні  теоретичні знання з анестезіології, достатній клінічний досвід роботи. Постійно контролює якість підготовки хворих до знеболення,  інтенсивної терапії в ранньому післяопераційному періоді. Знає і вміє користуватися сучасними методами діагностики і лікування.

      З  2017 р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія  за спеціальністю «Анестезіологія».

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 6Войцев Юрій Мирославович В 1992 роцi закiнчив Чернiвецький державний медичний iнститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 1992 по липень 1995 рр. проходив iнтернатуру з анестезіології на базi Київського державного інституту удосконалення лікарів. Присвеоєно звання лікаря спеціаліста за фахом “Анестезіологія і реаніматологія”. З серпня 1995 року працював лiкарем анестезiологом-реанiматологом Лубенсьої ЦРЛ Полтавської області. З червня 1996 року працював лікарем анестезіологом-реаніматологом Чернівецької обласної клінічної лікарні. В 2002 році присвоєна вища кваліфікаційна категорія. У 2002 році було опубліковано статтю: «Метод оценки тяжести эндотоксикоза и интенсивности элиминации токсических веществ из организма». Співавтор впровадження запатентованих методик лікування кафедри анестезіології та реаніматології БДМУ: – Застосування розчину цитрату натрію для профілактики регургітації та аспірації в ургентній хірургії 2008р.; – Застосування комплексу факторів для визначення ризику виникнення госпітальної пневмонії та летальності у пацієнтів після хірургічних втручань 2008р.; – Оптимізація лікування септичних та дисметаболічних енцефалопатій 2011р.; – Спосіб оптимізації післяопераційного знеболення шляхом превентивної аналгезії дексалгіном 2011р.; – Профілактика неутримання сечі у хворих після ТУРПЗ 2011р.; – Профілактика і лікування септичних ускладнень у післяопераційному періоді після ТУРПЗ 2011р.; З жовтня 2021 року працює на посаді лікаря анестезіолога-реаніматолога структурного підрозділу анестезіології та реанімації з ПІТ ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр». У 2020 році нагороджений Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною».

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 7лікар-анестезіолог вищої категорії. Рік закінчення Чернівецького медичного інституту – 1993р. Інтернатура за спеціальністю анестезіологія і реаніматологія – 1993-1996 роки при ЧМІ. 

Стаж роботи за фахом – 29 років. З серпня 1996 року по цей час працює лікарем – анестезіологом в структурному підрозділі анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії Буковинського клінічного онкологічного центру.  

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 8Лікар-стажист-трансфузіолог

Структурний підрозділ анестезіології та реанімації з палатою інтенсивної терапії 9Лікар-анестезіолог  

Закінчив Буковинський державний медичний університет в 2019 році за спеціальність лікувальна справа. Після закінчення Буковинського державного медичного університету Скрипник О.В. Вступив на інтернатуру за спеціальністю ‚‘Анестезіологія‘‘ на базі БДМУ в Чернівецькій обласній клінічній лікарні.2019 – 2021рр.

З 2021р по нинішній час Скрипник О.В працює лікарем – анестезіологом в відділенні анестезіології з палатою інтенсивної терапії в БКОЦ. Скрипник О.В не одноразово проходив стажування в лікарнях Київа та Львова де вдосконалював свої навички. Олег Вікторович зарекомендував себе , як кваліфікований спеціаліст, який має сучасні теоритичні знання з анестезіології та достатній практичний досвід роботи анестезіолог