Hand in blue glove holding glass histology slides.

  Структурний підрозділ Діагностичної гістології є невід’ємною частиною Буковинського клінічного онкологічного центру. Цей підрозділ відіграє важливу роль у проведенні діагностичних процедур і досліджень, необхідних для встановлення точного діагнозу онкологічного захворювання.

  Спеціалісти діагностичної гістології здійснюють збір тканинних проб з різних джерел, наприклад, біопсійних зразків або хірургічних видалених пухлин. Вони професійно обробляють ці проби, забезпечуючи їхню оптимальну консервацію та підготовку для подальших досліджень.За допомогою мікроскопічних методів, фахівці діагностичної гістології вивчають структуру тканини та клітин у пробах. Вони визначають наявність аномалій, ознак онкологічних змін, границі пухлини та її тип. Цей аналіз є вирішальним для встановлення діагнозу та планування подальшого лікування.Результати гістологічного аналізу детально документуються та заносяться до медичних записів.  

  Звіти, що містять важливу інформацію про структуру та характеристики пухлин, передаються лікарям для подальшого використання в плануванні лікування та моніторингу стану пацієнтів.Працівники Діагностичної гістології тісно співпрацюють з іншими структурними підрозділами клінічного центру, зокрема з лікарями, хірургами та онкологами. Ця співпраця дозволяє обмінюватися необхідною інформацією та рекомендаціями для оптимального лікування пацієнтів.

  Структурний підрозділ Діагностичної гістології у Буковинському клінічному онкологічному центрі відіграє ключову роль у процесі діагностики та лікування онкологічних хвороб. Його професіоналізм, висока якість роботи та співпраця з іншими спеціалістами допомагають забезпечити кращу медичну допомогу та результати для наших пацієнтів.

Кравчук Володимир Петрович

Структурний підрозділ Діагностичної гістології 1Лікар-патологоанатом

Кравчук Володимир Петрович,  освіта вища, вищої кваліфікаційної категорії, начальник патологоанатомічного підрозділу ОКНП  «Буковинський клінічний онкологічний центр».

       Кравчук Володимир Петрович, працює на посаді лікаря-патологоанатома в ЧООД з 2002 року. З 2006 року займає посаду завідуючого патологоанатомічним відділенням ЧООД. З 1 квітня 2020р. призначений на посаду начальника патологоанатомічного підрозділу ОКНП «Буковинський клінічний онкологічний центр».  В 1992 році пройшов спеціалізацію по „Патологічній анатомії” при  Київській медичній академії післядипломної освіти імені Шупика, та отримав сертифікат лікаря-патологоанатома. В 2015 році атестаційною комісією підтвердженна Вища кваліфікаційна категорія з  „Патологічної анатомії ”. До виконання своїх службових обов’язків ставиться добросовісно. Постійно підвищує свій рівень на курсах підвищення кваліфікації в Київській медичній академії післядипломної освіти, в Чернівецькому медичному університеті на кафедрі патологічної анатомії, в наукових бібліотеках. Користується авторитетом у колективі.