Структурний підрозділ променевої діагностики є надзвичайно важливим компонентом будь-якого медичного закладу, включаючи Буковинський Клінічний Онкологічний Центр. Цей підрозділ спеціалізується на застосуванні різних методів образної діагностики для виявлення патологій та захворювань. Нижче подано загальний опис структурного підрозділу променевої діагностики:

1. Рентгенографія:

  • Цифрова Рентгенографія: Використовується для отримання образів внутрішніх органів та структур за допомогою рентгенівського випромінювання. Цифрова технологія забезпечує високу якість та швидкість отримання знімків.

2. Ультразвукова Діагностика (УЗД):

  • Доплерографія: Використовується для визначення кровотоку в судинах та дослідження кровоносних захворювань.
  • Трансвагінальна та Трансректальна УЗД: Застосовується для дослідження жіночих та чоловічих органів малого тазу.

3. Комп’ютерна Томографія (КТ):

  • Мультидетекторна КТ: Дозволяє отримати детальні тривимірні зображення внутрішніх органів з високою роздільною здатністю.
  •  

4. Позитронно-Емісійна Томографія (ПЕТ):

  • ПЕТ-КТ: Комбінує ПЕТ і КТ для отримання інформації про функціонування органів та виявлення пухлин.

5. Радіографія та Флуорографія: Використовується для дослідження органів грудної порожнини та виявлення захворювань легень.

6. Інтервенційна Променева Діагностика: Включає в себе мініінвазивні процедури під керівництвом зображень, такі як біопсія, дренаж пухлин, емболізація судин тощо.

7. Радіотерапія:

  • Лінійний Прискорювач: Використовується для лікування онкологічних захворювань шляхом променевої терапії.

8. Дозиметричний Відділ: Вимірює та контролює дози випромінювання, щоб забезпечити безпеку пацієнтів і персоналу.

9. Медичні Інформаційні Системи: Використовуються для зберігання та обробки медичних зображень та даних пацієнтів.

Структурний підрозділ променевої діагностики є невід’ємною частиною клінічного онкологічного центру та грає ключову роль у виявленні, лікуванні та моніторингу онкологічних захворювань.

Структурний підрозділ променевої діагностики 1лікар-рентгенолог поліклінічного структурного підрозділу Буковинського клінічного онкологічного центру. Закінчила Буковинський державний медичний університет в 2006році за спеціальністю «Лікувальна справа» В січні 2008року закінчила інтернатуру за спеціальністю «Клінічна онкологія» на базі БДМУ. 28.05.2010 атестувалась при Донецькому національному медичному університету ім. М. Горького та присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Рентгенологія» 04.03.20 року проходила атестацію в атестаційній комісії при Департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації наказом по департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації присвоєно Вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Рентгенологія» Регулярно відвідує практично-наукові конференції для лікарів.

Структурний підрозділ променевої діагностики 2Лікар-рентгенолог

Структурний підрозділ променевої діагностики 3

Лікар-рентгенолог

Лікар-рентгенолог Закінчила Буковинський державний медичний університет в 2020 році за спеціальністю «Лікувальна справа». В січні 2022 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Клінічна онкологія» на базі БДМУ. 01.02-29.04.2022р. пройшла спеціалізацію при Львівському державному університеті ім. Данила Галицького за спеціальністю «Рентгенологія», присвоєно кваліфікацію лікар-спеціаліст рентгенолог. В листопаді 2022 року-науково-практична конференція «Променева діагностика в онкології»-м. Яремче. В січні 2023 року пройшла цикл тематичного удосконалення «Основи комп‘ютерної томографії» при Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Харківського національного медичного університету. Регулярно відвідує практично-наукові конференції для лікарів. Є співавтором тематичних публікацій, які цитуються в наукометричній базі Scopus з індексом цитування Q3 та Q4.