Променевої діагностики

Променевої діагностики

Короткий опис про діяльність

Рентгенологічне відділення організовано 8 вересня 1946 року одночасно із заснуванням Чернівецького онкологічного диспансеру.

Першим його головним лікарем, науковим керівником, а далі завідуючим був професор М.К.Афанасьєв, який керував ним до 1964 року. Відтоді відділення очолювали лікарі-рентгенологи Л.М.Смирнова та Н.Л.Нестеренко.

В 1993 році на посаду завідуючого призначеного лікаря-рентгенолога вищої категорії В.В.Куфтяка.

В 2018 році на посаду завідуючого відділення променевої діагностики призначено лікаря-рентгенолога вищої категорії Н.М.Гайдукову.

Рентгенодіагностику здійснюють лікарі-рентгенологи вищої, першої та другої атестаційної категорії: Н.М.Гайдукова, Т.В.Слободянюк, А.В.Саргош, Н.Г.Петрова, Ж.В.Слободянюк, А.Ю.Гринкевич, О.М.Гоцман; рентгенлаборанти: П.М.Костюшка, М.Ю.Теклян, Є.В.Скаловська.

Відділення розміщено в п’ятьох рентген кабінетах, забезпечене новим сучасним обладнанням. В листопаді 1997 року відкрито спеціалізований мамографічний кабінет. В 2005 році відділення променевої діагностики отримало перший комп’ютерний томограф. В 2013 році відділення отримало наступний та сучасний комп’ютерний томограф.

На базі відділення променевої діагностики, за допомогою наявного рентгенівського обладнання та силами кваліфікованого медичного персоналу, обстежується населення міста та всієї області. Основною категорією обстежених у відділенні людей є пацієнти Буковинського клінічного онкологічного центру, із встановленим діагнозом онкологічної патології та пацієнтів із підозрою на онкопатологію. За рік тут проводиться близько 12000 рентгенівських досліджень та близько 16000 мамографій. Постійно впроваджуються нові методики діагностики, триває організаційно-методична консультативна робота в районах області. У відділенні проводяться різноманітні рентгенівські обстеження, в основному проводять рентгенографію органів грудної клітки, черевної порожнини та кісток скелету; мамографія грудних залоз, дуктографія; комп’ютерна томографія із пероральним контрастуванням чи внутрішньовенним підсиленням головного мозку, ділянки шиї, органів грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору, органів малого тазу, кінцівок. З 2019р у відділенні проводиться трансторакальна біопсія новоутворень органів грудної клітки під контролем комп’ютерної томографії, з метою гістологічного підтвердження діагнозу та визначення подальшої тактики лікування.

З 01 квітня 2020 року у зв’язку із зміною внутрішньої організації структури комунальної установи «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» Відділення променевої діагностики перетворено в Структурний підрозділ променевої діагностики Обласного комунального некомерційного підприємства.

 

Променевої діагностики 1Після закінчення Чернівецького державного медичного інституту з серпня 1996р. по серпень 1997р. проходила інтернатуру при Львівському державному медичному університеті, на кафедрі променевої діагностики.  Спеціалізація по рентгенології в 2000р. при Львівському державному медичному університеті. В 2003р. присвоєна друга кваліфікаційна категорія. В 2008р. присвоєна перша кваліфікаційна категорія. В 2013р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія, підтверджена в 2018р.

 Після закінчення інтернатури з 1997 року по листопад 2001 року працювала лікарем-рентгенологом в першій міській поліклініці.

З листопада 2001 року по теперішній час працює лікарем-рентгенологом відділу променевої діагностики обласного онкологічного диспансеру, з 02.04.2018 завідувачем відділенням променевої діагностики. Стаж роботи по спеціальності 24роки.

Володіє методиками рентгенологічних обстежень хворих на комп’ютерних томографах «СТ Siemens Somatom Definition», «GE CT\dual» та рентгендіагностичному апараті «Рум-20М», мамографі «GE Senographe 800T». Постійно працює над підвищенням теоретичних та практичних знань по спеціальності, працюючи над спеціальною літературою та приймаючи участь в роботі переривчастих курсів обласного наукового товариства рентгенологів, науково-практичних конференціях.

14.06.2018 нагороджена грамотою Чернівецької міської ради.

З 01.09.2004 року по 2010 рік навчалась в Буковинському державному медичному університеті на спеціальності «лікувальна справа». З 01.08.2010 року проходила інтернатуру при Львівському національному медичному університеті ім..Д.Галицького по спеціальності «радіологія»  по 31.01.2012 рік де отримала сертифікат лікаря-спеціаліста-радіолога  №05/1-12.

     З 02.02.2012 року була прийнята на посаду лікаря-стажиста-рентгенолога рентгенологічного кабінета в «Обласну дитячу клінічну лікарню». Пройшла курси спеціалізації з рентгенології при Харківській медичній академії післядипломної освіти. Атестувалась та отримала  сертифікат спеціаліста №292, від 10.05.2013р. за спеціальністю «рентгенологія» при ХМАПО.

      Проходила курси ТУ при  Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького З 01.03.2016р. по 15.03.2016р. «основи сучасної променевої діагностики» та з 12.04.2016р. по 26.04.2016р. «основи комп’ютерної томографії». З 06.11.2017р. по 01.12.2017р. проходила курси ПАЦ по циклу «Радіологія»  при Львівському національному медичному університеті ім. Д.Галицького.

В 2017р. склала іспит після проведення передатестаційного циклу на базі Львівського національного медичного університету ім. Д.Галицького, факультет післядипломної освіти, свідоцтво №103548.

30.01.2018р. присвоєно другу атестаційну категорію зі спеціальності “рентгенологія” посвідчення №5. 

З 04.06.2019 року була прийнята на посаду лікаря-рентгенолога у відділення променевої діагностики, Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру.

 Приймає активну участь у громадському житті диспансеру. До  співробітників та хворих ставиться уважно та доброзичливо. За професійними якостями Гоцман О.М.  відповідає займаній посаді та вимогам фахівця другої атестаційної категорії.

З 2008-2014р. навчався в Буковинському державному медичному університеті. В 2016 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «радіологія», при Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пирогова. З 01.02.2016р. прийнятий на посаду лікар-стажист-рентгенолог у відділення променевої діагностики, Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру. У 2016р. пройшов курси спеціалізації з рентгенології при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Атестувався та отримав сертифікат спеціаліста №94394, від 30.06.2016р. за спеціальністю «рентгенологія», при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. З 01.07.2016р. переведений для подальшої роботи у відділенні променевої діагностики, Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру на посаду лікар-рентгенолог. З 13.02.2017 по 30.03.2017 – проходив курси тематичного удосконалення: «Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія» при Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. В 2018р пройшов курс тематичного удосконалення на тему “Радіаційна безпека та використання джерел іонізуючого випромінювання”, при факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

З 1998-2004рр. навчалась в Буковинській державній медичній академії. В 2005 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «онкологія», при Буковинському державному медичному університеті. З 2005-2007рр. навчалась в клінічній ординатурі при Буковинському державному медичному університеті і закінчила повний курс за спеціальністю «онкологія».

З 01.08.2007р. прийнята на посаду лікар-стажист-рентгенолог у відділення променевої діагностики, Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру. Пройшла курси спеціалізації з рентгенології при Національній медичній академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика МОЗ України, з 08.01-13.06.2008р. Атестувалась та отримала  сертифікат спеціаліста №1742, від 10.06.2008р. за спеціальністю «рентгенологія», при Національній медичній академії післядипломної освіти ім.. П.Л. Шупика МОЗ України.

З 01.08. 2008р. переведена для подальшої роботи у відділенні променевої діагностики, Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспансеру на посаду лікар-рентгенолог.

В 2008-2012рр. працювала в Буковинському державному медичному університеті асистентом кафедри онкології та радіології, курсу радіологія, за зовнішнім сумісництвом та викладала повний курс з радіології. Являється співавтором посібника з променевої терапії – «Навчальний посібник для англомовних іноземних студентів» (англійською мовою). Чернівці, 2010. – 220 с. Має друковані праці в науково практичних виданнях.

Проходила курси тематичного  удосконалення: в 2010р «Нові технології діагностики та лікування в онкології» при Донецькому національному медичному університеті ім.. М. Горького; в 2011р. «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку», при Буковинському державному медичному університеті.

З 03.10-30.10.2012р  пройшла ПАЦ по Рентгенології (КТ+МРТ) та склала іспит після проведення передатестаційного циклу зі спеціальності рентгенологія при Львівському національному медичному університеті ім.. Данила Галицького. Факультет післядипломної освіти.

В 2012р склала іспит після проведення передатестаційного циклу на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти, свідоцтво №66201. У  2012р присвоєно другу атестаційну категорію зі спеціальності “рентгенологія” посвідчення №530. 

В 2017р склала іспит після проведення передатестаційного циклу на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, факультет післядипломної освіти, свідоцтво № 100676. У 2017р присвоєно першу атестаційну категорію зі спеціальності “рентгенологія”, свідоцтво №632. 

В 2019р пройшла цикл інформації та стажування  з 29.03.2019р-09.04.2019р на тему “Радіаційна безпека та використання джерел іонізуючого випромінювання”, на базі ДЗ “Дніпропетровська Медична академія МОЗ України”.

В 2019р пройшла цикл тематичного удосконалення “Фонові та передракові стани шийки матки та ендометрія. Кольпоцервікоскопія. Лікування”, на базі Буковинського державного медичного університету. 

03.03.2020р пройшла атестацію при Департаменті охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації,  присвоєно вищу атестаційну категорію зі спеціальності “рентгенологія”. 

Приймає активну участь у громадському житті диспансеру. До  співробітників та хворих ставиться уважно та доброзичливо. За професійними якостями СаргошА.В.  відповідає займаній посаді та вимогам фахівця вищої атестаційної категорії.