Променевої діагностики

Променевої діагностики

Короткий опис про діяльність

Рентгенологічне відділення організовано 8 вересня 1946 року одночасно із заснуванням Чернівецького онкологічного диспансеру.

Першим його головним лікарем, науковим керівником, а далі завідуючим був професор М.К.Афанасьєв, який керував ним до 1964 року. Відтоді відділення очолювали лікарі-рентгенологи Л.М.Смирнова та Н.Л.Нестеренко.

В 1993 році на посаду завідуючого призначеного лікаря-рентгенолога вищої категорії В.В.Куфтяка.

В 2018 році на посаду завідуючого відділення променевої діагностики призначено лікаря-рентгенолога вищої категорії Н.М.Гайдукову.

Рентгенодіагностику здійснюють лікарі-рентгенологи вищої, першої та другої атестаційної категорії: Н.М.Гайдукова, Т.В.Слободянюк, А.В.Саргош, Н.Г.Петрова, Ж.В.Слободянюк, А.Ю.Гринкевич, О.М.Гоцман; рентгенлаборанти: П.М.Костюшка, М.Ю.Теклян, Є.В.Скаловська.

Відділення розміщено в п’ятьох рентген кабінетах, забезпечене новим сучасним обладнанням. В листопаді 1997 року відкрито спеціалізований мамографічний кабінет. В 2005 році відділення променевої діагностики отримало перший комп’ютерний томограф. В 2013 році відділення отримало наступний та сучасний комп’ютерний томограф.

На базі відділення променевої діагностики, за допомогою наявного рентгенівського обладнання та силами кваліфікованого медичного персоналу, обстежується населення міста та всієї області. Основною категорією обстежених у відділенні людей є пацієнти Буковинського клінічного онкологічного центру, із встановленим діагнозом онкологічної патології та пацієнтів із підозрою на онкопатологію. За рік тут проводиться близько 12000 рентгенівських досліджень та близько 16000 мамографій. Постійно впроваджуються нові методики діагностики, триває організаційно-методична консультативна робота в районах області. У відділенні проводяться різноманітні рентгенівські обстеження, в основному проводять рентгенографію органів грудної клітки, черевної порожнини та кісток скелету; мамографія грудних залоз, дуктографія; комп’ютерна томографія із пероральним контрастуванням чи внутрішньовенним підсиленням головного мозку, ділянки шиї, органів грудної та черевної порожнини, заочеревинного простору, органів малого тазу, кінцівок. З 2019р у відділенні проводиться трансторакальна біопсія новоутворень органів грудної клітки під контролем комп’ютерної томографії, з метою гістологічного підтвердження діагнозу та визначення подальшої тактики лікування.

З 01 квітня 2020 року у зв’язку із зміною внутрішньої організації структури комунальної установи «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» Відділення променевої діагностики перетворено в Структурний підрозділ променевої діагностики Обласного комунального некомерційного підприємства.
Променевої діагностики 1