Структурний підрозділ променевої терапії

Структурний підрозділ променевої терапії

Здійснюється спеціалізоване променеве лікування
всіх видів та локалізацій злоякісних пухлин
Променевої терапії

Променевої терапії

Здійснюється спеціалізоване променеве лікування
всіх видів та локалізацій злоякісних пухлин

Буковинський клінічний онкологічний центр – єдиний заклад онкологічного профілю в Чернівецькій області. Щорічно по області виявляють більше 2000 нових випадків захворювання на рак. Близько 1300 з них потребують радіотерапевтичного лікування. Таке лікування проводиться у структурному підрозділі променевої терапії, де щодня проходить опромінення пацієнтів на гамма-терапевтичних аппаратах.

Підрозділ променевої терапії при Буковинському клінічному  онкологічному центрі являє собою самостійний структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу БКОЦ і призначається для проведення променевої терапії дистанційного та внутрішньо -порожнинного  опромінення із застосуванням джерел  іонізуючого випромінювання.

Структурний підрозділ  променевої терапії  розраховане на 82 ліжок для хворих на 700 тисяч населення Чернівецької області, має необхідну кількість приміщень для надання  стаціонарної медичної  допомоги    онко хворим, створені умови для перебування онкохворих та праці  медичних  працівників, а приміщення відповідають санітарним нормам. Структурний підрозділ обладнаний відповідно до діючих санітарних правил та НРБ при  роботі з джерелами іонізуючого випромінювання і укомплектовані необхідною апаратурою та спеціально підготовленими кадрами ,що мають дозвіл на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання.

Структура підрозділу:

а) блок дистанційної гама-терапії ( гама терапевтичний дистанційний апарат АГАТ   Р1У). В нашому закладі освоєно та проводиться дистанційне опромінення онкологічних захворювань всіх локалізацій. Запроваджено методику мультифракційного опромінення пухлин головного мозку та синдрому ВПВ. Запроваджено методику опромінення хворих з радіо модифікацією.

б) блок внутрішньо-порожнинної гама – терапії (гама-терапевтичний апарат ГамаМед плюс 3/24);

Освоєно та проводиться внутрішньо порожнинне опромінення(Брахітерапія) на апараті “Гама-Мед Плюс” гінекологічних хворих, раку прямої кишки та раку порожнини рота з плануючою системою « Абакус».

в) блок рентгенотерапії (рентген терапевтичний  апарат ТЕРАД-200) На апараті проводиться терапія поверхневих злоякісних новоутворень шкіри, підшкірних та шкірних MTS при раку грудної залози; доброякісних захворювань.

г)стаціонар, в якому знаходяться хворі, які підлягають променевій терапії, з променевими реакціями та ускладненнями, а також обстеження хворих, яке неможливе в амбулаторних умовах.

Головними  завданнями  структурного підрозділу променевої терапії  є:

Надання в повному обємі  спеціалізованої допомоги онкохворим;

Освоювання та впровадження в практику сучасних методів діагностики, лікування та профілактики;

Удосконалення організаційних форм і методів медичного забезпечення населення, лікування і догляд за онкохворими. Впровадження передового досвіду роботи, наукової організації праці.

Структурний підрозділ променевої терапії БКОЦ  взаємодіє з науково-дослідними інститутами, управлінням охорони здоров я області , управлінням надзвичайних ситуацій та екобезпеки обласної державної адміністрації, органами міністерства внутрішніх справ, страховими організаціями, Буковинським державним медичним університетом,  обласними, міськими та районними лікувальними закладами для дорослих і дітей, обласним медичним діагностичним центром санітарно-епідеміологічною службою області та міста, з Інститутом  медичної радіології ім.. С. П. Григорєва м. Харків, з Ядерним Комітетом м Київ, з Українським  державним виробничим підприємством  «ІЗОТОП».

Структурний підрозділ променевої терапії 1

У 2010 році закінчила БДМУ за спеціальністю «Лікувальна справа».

2010-2012р.- інтернатура на базі БДМУ за спеціальністю «Клінічна онкологія».

Курси підвищення кваліфікації:

2017р.-Пройшла курси спеціалізації за спеціальністю «Променева терапія» на базі НМАПО ім. Шупика.

З 12.06.2017р.- зарахована на посаду лікаря-радіолога з променевої терапії в ЧОКОД.

З 12 по 16 червня 2017р. курси ЯБ та РБ.

28-30 червня 2017 року приймала участь у VII з’їзді радіологів України УТРО з участю міжнародних фахівців м.Чернівці.

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища, медична спеціалізація.

Місце роботи: СППТ БКОЦ.

Структурний підрозділ променевої терапії 2

У 1982 році закінчила Чернівецький ДМІ за спеціальністю «лікувальна справа».

1986р. – Украинский институт усовершенствования врачей ТУ «Избраныэ вопросы терапии»

1988р. Пройшла спеціалізацію за спеціальністю «клінічна радіологія» в Ленінградському інституті вдосконалення лікарів.

 1 Жовтня 1995р. за наказом № 141  призначена на посаду зав. радіологічним відділенням ЧООД.

Курси підвищення кваліфікації:

 • 1996р. м. Львів ПАЦ « променева терапія
 • Квітень 1996р. присвоєна друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «променева терапія»
 • 2000 р. – ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.
 • 2004р. – пройшла передатестаційний цикл зі спеціальності «променева терапія» на базі Львівського ДМУ ім. Д.Галицького.
 • 06.2004р. брала участь в роботі науково – практичної конференції «Актуальні питання радіо хіміотерапії в онкології» м.Полтава.
 • Червень 2001р. присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря – радіолога
 • 12.2005р. – підтверджена вища кваліфікаційна категорія лікаря – радіолога.
 • 2005 р. – курси тематичного удосконалення на тему: «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку».
 • 15-16.04.2004 р. – науково-практична конференція «Актуальні питання променевої діагностики і лікування онкологічних захворювань», м.Чернівці.
 • 05-2.06.2006 р. – учасник XI з’їзду онкологів України, м. Судак.
 • 19-20.10.2006 р. – науково-практична конференція «Роль та місце денних стаціонарів в онкології», м. Чернівці.
 • 2009 р. – курси «Променева терапія злоякісних пухлин грудної залози та жіночих статевих органів» на базі БДМІ.
 • Учасник конференції УТРО 21-23 вересня 2009 р. «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».
 • 2010р.Курси ТУ «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих. Харківська медична академія післядипломної освіти».
 • 2010р. ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.
 • Передатестаційні курси на базі Львівського медінституту.
 • 2010р.підтвердження вищої кваліфікаційної категорії лікаря – радіолога.
 • Червень 2011-2015 р.р. курси по ЯБ та РБ
 • 8-9 листопада 2012 року м.Рівне науково-практична конференція «Роль дистанційної та контактної променевої терапії в лікуванні онкологічних захворювань»
 • 2015р.-передатестаційні курси зі спеціальності «променева терапія» на базі Чернівецького БДМУ.
 • 2015р. пройшла атестацію за спеціальністю «радіологія» та підтвердила вищу кваліфікаційну категорію
 • 12-16 Червня 2017 року курси по ЯБ та РБ на базі ЧОКОД

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища, медична спеціалізація.

Місце роботи:  СППТ БКОЦ.

Структурний підрозділ променевої терапії 3У 2000 році закінчила БДМА за спеціальністю «лікувальна справа».

Курси підвищення кваліфікації:

 • 2001р. – інтернатура при Івано – Франківському мед. інституті. Спеціальність педіатрія.
 • Лютий 2011р. – ПАЦ курси по педіатрії на базі Чернівецького мед. університету.
 • Червень 2011р. – курси спеціалізації по променевій терапії на базі Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю “Променева терапія”
 • Курси ТУ ХМАПО – «Діагностика та лікування злоякісних пухлин візуальних локалізацій»
 • 22-27 Червня 2011 р. курси по ЯБ та РБ
 • 18-23 Червня 2012 р. курси по ЯБ та РБ
 • 24-29 Червня 2013 р. курси по ЯБ та РБ
 • 23-28 Червня 2014 р. курси по ЯБ та РБ
 • 22-26 Червня 2015 р. курси по ЯБ та РБ
 • 10 -17.11 2015р. ПАЦ по променевій терапії на базі БДМУ
 • 13-17 Червня 2016 року курси по ЯБ та РБ на базі ЧОКОД
 • 06.2016 року Атестаційною комісією присвоєно II кваліфікаційну категорію з променевої терапії.
 • 12.-22.12.16 – курси ТУ за темою «Онкологічні проблеми гінекології»

01.2017 -14.03.2017 року Цикл спеціалізації за фахом «Організація та управління охорони здоров’я»

 • 03.2017 року Присвоєно кваліфікацію лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Організація та управління охорони здоров’я»
 • 12-16 Червня 2017 року курси по ЯБ та РБ на базі ЧОКОД
 • Жовтень-листопад 2018р. ПАЦ на базі Львівського національного медичного університету ім.Данила Галицького зі спеціальності «Променева терапія».

06.12.2018р.-присвоєно кваліфікація лікаря з радіології першої категорії.

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища,  медична спеціалізація.

Місце роботи:  відділення променевої терапії ЧОКОД.

Структурний підрозділ променевої терапії 4

З 1981 р. по 1986 р. навчався в Чернівецькому медичному училищі. З 1986 по 1988 рр. проходив службу в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані. З 1988 по 1994 рр. навчався в Чернівецькому медичному інституті.

З 1994 р. по 1995 р. навчався в інтернатурі на базі Львівського державного медичного інституту та отримав сертифікат за спеціальністю “радіологія”. З 1 серпня 1995 р. по теперішній час працює в ЧООД лікарем-радіологом.

В червні 2000 року пройшов предатестаційний цикл з променевої терапії і отримав другу кваліфікаційну категорію.

За гарні показники в роботі та сумлінне ставлення до виконання своїх службових обов’язків нагороджений грамотою Обласного управління охорони здоров’я Чернівецької області.

2004р. – пройшов передатестаційний цикл зі спеціальності «променева терапія» на базі Львівського ДМУ ім. Д.Галицького.

В 2005 році присвоєна перша кваліфікаційна категорія зі спеціальності  «променева терапія».

2010р. ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.

В 2010 році присвоєна вища  кваліфікаційна категорія зі спеціальності  «променева терапія».

2011 курси ТУ ХМАПО «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих»

Червень 2012-2015 р. курси по ЯБ та РБ.

19.10 по 17.11 2015р.-передатестаційні курси зі спеціальності «променева терапія» на базі Чернівецького БДМУ.

Структурний підрозділ променевої терапії 5Пройшов навчання в Буковинській державній медичній академії з 1993 по 1999 рр. Має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1999 по 2000 роки пройшов інтернатуру за спеціальністю «Радіологія-терапія» зі спеціалізацією з променевої терапії на базі Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (кафедра радіології). 23.11.2000 р. атестувався за спеціальністю «радіологія-терапія».

З 01.12.2000 р. зарахований на посаду лікаря-радіолога в радіологічне відділення Чернівецького обласного клінічного онкологічного  диспансеру, де працює по теперішній  час.

В 2004 р. пройшов передатестаційний цикл зі спеціальності «променева терапія» на базі Львівського ДМУ ім. Д.Галицького. В 2005 р. – курси тематичного удосконалення на базі Буковинського державного медичного університету на тему: «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку». 24.11.2005 р. атестований за спеціальністю «радіологія» та отримав другу кваліфікаційну категорію.

З 29.05 по 08.06.2007 р. пройшов цикл ТУ за темою: «Променева терапія злоякісних пухлин грудної залози та жіночих статевих органів». З 11.03 по 09.04.2008 р. – ПАЦ «Променева терапія» на базі Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика (м. Київ).

16.03.2009 р. атестований на І кваліфікаційну категорію.

3-4.02.2010 р. пройшов курси тематичного удосконалення за темою: «Новітні технології діагностики та лікування в онкології» (Донецький національний медичний університет ім. М.Горького).

У жовтні-листопаді 2011 р. пройшов курси тематичного удосконалення за темою: «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих» на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти.

З 23.04 по 25.05.2012 рр. пройшов ПАЦ за спеціалізацією «Променева терапія» на базі Національної медичної академії ім. П.Л. Шупика (м. Київ), екзаменувався з рекомендацією присвоєння вищої кваліфікаційної категорії за фахом «радіологія».

5.03.2013 р. атестований на вищу кваліфікаційну категорію.

З 05.10 по 16.10.15 р. пройшов курси ТУ за темою: «Променева діагностика захворювань органів черевної порожнини».

З 15.02 по 26.02.16 р. пройшов курси ТУ за темою: «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку».

З 14.11 по 25.11.16 р. пройшов курси ТУ за темою: «Фонові та передракові стани шийки матки та ендометрія. Кольпоцервікоскопія. Лікування».

З 09.12 по 22.12.16 р. пройшов курси ТУ за темою: «Онкологічні проблеми гінекології».

З 27.04 по 31.05.2017 рр. пройшов ПАЦ за спеціалізацією «Радіологія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (м. Київ), екзаменувався з рекомендацією підтвердження вищої кваліфікаційної категорії за фахом «радіологія».

З 17.02 по 28.02.2020р. пройшов цикл тематичного удосконалення «Онкологічні проблеми гінекології» 

Володіє методиками планування та проведення лікування: дистанційної променевої терапії на апараті «АГАТ-Р1У» злоякісних новоутворень усіх нозологій, брахітерапії на апараті «ГАМА-МЕД плюс» – злоякісних новоутворень шийки та тіла матки, ротової порожнини, стравоходу, прямої кишки; рентгентерапії на апараті «ТЕРАД-200».

Структурний підрозділ променевої терапії 6В  1985   році закінчив  Веренчанську середню школу. 1985-1986рр. – навчався в Красногорському  медичному училищі. 1986-1988р.р., – проходив службу в лавах Радянської армії. Після цього  в 1988 році вступив до підготовчого відділення при Чернівецькому медичному інституті. З  1989 – 1995 р.р., – навчався  в Чернівецькому  медичному  інституті.  З  19.07.1995р., по  01.08.1997р., проходив інтер­натуру  на базі Львівського державного медичного інституту  та Чернівецького обласного клінічного онкологічного диспан­се­ру за спеціальністю «онкологія». З 04.08.1997р., зарахований на посаду лікаря  онколога-радіо­лога  у відділення радіаційної онкології Чернівецького обласного клінічного онкологічного  диспансеру, за наказом №241, де працюю по теперішній час.

За період роботи проходив курси підвищення кваліфікації:

 • 2000 р. – ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.
 • 2000 р. – атестація на другу категорію по спеціальності «променева терапія».
 • 2004р. – пройшов передатестаційний цикл зі спеціальності «променева терапія» на базі Львівського ДМУ ім. Д.Галицького.
 • 2005 р. – курси тематичного удосконалення на тему: «Сучасні аспекти ранньої діагностики раку».
 • 2005 р. – пройшов атестацію за спеціальністю «радіологія» та отримав першу кваліфікаційну категорію.
 • 15-16.04.2004 р. – науково-практична конференція «Актуальні питання променевої діагностики і лікування онкологічних захворювань», м.Чернівці.
 • 05-2.06.2006 р. – учасник XI з’їзду онкологів України, м. Судак.
 • 19-20.10.2006 р. – науково-практична конференція «Роль та місце денних стаціонарів в онкології», м. Чернівці.
 • 2009 р. – курси «Променева терапія злоякісних пухлин грудної залози та жіночих статевих органів» на базі БДМІ.
 • Учасник конференції УТРО 21-23 вересня 2009 р. «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».
 • 2010р.Курси ТУ «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих.Харківська медична академія післядипломної освіти».
 • 2010р. ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.
 • 2010р. пройшов атестацію за спеціальністю «радіологія» та отримав вищу кваліфікаційну категорію
 • Передатестаційні курси на базі Львівського медінституту.

Курси ТУ ХМАПО – «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих»

 • 22-27 Червня 2011 р. курси по ЯБ та РБ
 • 18-23 Червня 2012 р. курси по ЯБ та РБ
 • 24-29 Червня 2013 р. курси по ЯБ та РБ
 • 23-28 Червня 2014 р. курси по ЯБ та РБ
 • Червень 2011-2014 р.р. курси по ЯБ та РБ
 • 8-9 листопада 2012 року м.Рівне науково-практична

конференція «Роль дистанційної та контактної променевої терапії в лікуванні онкологічних захворювань»

 • 30-31 травня 2013р. м.Судак науково-практична конференції

«Актуальні питання діагностики і лікування хворих на злоякісні пухлини голови та шиї»

2015р.-передатестаційні курси зі спеціальності «променева терапія» на базі БДМУ.

З 1972 р. по 1978 р. навчалася в Чернівецькому  медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа».

Після закінчення проходила інтернатуру за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» при Куйбишевському пологовому будинку Куйбишевської залізниці. Працювала на посаді акушер-гінеколога в м.Абдуліно Куйбишевської залізниці по 1982 р. З 1982 р. по 1986 р. працювала в Вашківецькій НРЛ., Заставнівській ЦРЛ. 

З 1986 р. прийнята на посаду лікар-радіолога блоку закритих ізотопів променевого відділення ЧОКОД. Пройшла курси первинної спеціалізації в м. Ленінград в 1988р.

1991 р. – атестація на другу категорію по спеціальності променева терапія.. 1996 р. – атестація на першу категорію по спеціальності «радіологія». 2000, 2004 рр. – курси ПАЦ на базі Львівського медінституту. 2005 р. – атестація на вищу категорію по спеціальності «радіологія».

 

2010р. ПАЦ, курси по радіології на базі Львівського медінституту.

Передатестаційні курси на базі Львівського медінституту.

2010р.підтвердження вищої кваліфікаційної категорії лікаря – радіолога.

2011 курси ТУ ХМАПО – «Паліативна терапія та реабілітація онкохворих»

Червень 2011-2015 р.р. курси по ЯБ та РБ

17.10по19.11 2015р.-передатестаційні курси зі спеціальності «променева терапія» на базі Чернівецького БДМУ.

Структурний підрозділ променевої терапії 8

Данилюк Тетяна Дмитрівна-Лікар-радіолог. У 2016 році закінчила БДМУ за спеціальністю «Лікувальна справа». 2016-2018р.- інтернатура на базі БДМУ за спеціальністю «Дерматовенерологія». Курси підвищення кваліфікації:2022р. Спеціалізація за напрямком «Терапія» на базі НУОЗУ ім. Шупика. Курси підвищення класифікації:2023р.Спеціалізація за напрямком «Радіологія»на базі НУОЗУ їм. Шупика. Підвищення кваліфікації:15.05.23-19.05.23-«Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергетики»З 12.05.2023р.- зарахована на посаду лікаря-радіолога з променевої терапії в БОКЦ. Місце роботи: Структурний підрозділ променевої терапії “Буковинського клінічного онкологічного центру”

.