Медичні гарантії

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором.
Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі – вимоги).

Пакет послуг які надає «Буковинський клінічний онкологічний центр»

ОКУ «Буковинський клінічний онкологічний центр» уклав угоди з Національною службою здоров’я України на надання наступних медичних послуг:

Медичні гарантії 1Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ГІСТЕРОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Діагностична гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 5. Проведення гістологічного дослідження взятого під час гістероскопії матеріалу.
 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Медичні гарантії 2Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.
 3. Виконання поліпозиційної біопсії за системою “OLGA” (Оперативна система оцінки гастрита) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.
 4. Забезпечення вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час езофагогастродуоденоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Медичні гарантії 3Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«КОЛОНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне обстеження ампули прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 3. Колоноскопія діагностична для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час колоноскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Медичні гарантії 4Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ЦИСТОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 5. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час цистоскопії.
 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Медичні гарантії 5Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«БРОНХОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення діагностичної бронхоскопії для візуального огляду дихальних шляхів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Проведення бронхоскопії для візуального огляду дихальних шляхів із ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 4. Оцінювання структури гортані, трахеї та бронхів, вигляду слизової; виду й якості секрету; каркасності стінок трахеї і бронхів; характеру судинного малюнку, кровоточивості слизової при інструментальній пальпації, а також виявлення ендобронхіальних утворень, інфільтраційних змін слизової, порушення структури та пошкоджень трахеобронхіального дерева, сторонніх тіл із взяттям матеріалу на цитологічне та гістологічне дослідження.
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час бронхоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій.
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ДІАГНОСТИКА ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія).
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ДІАГНОСТИКА ТА РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення проведення променевої терапії (дистанційна, контактна) та/або лікування методами ядерної медицини та/або радіонуклідної терапії.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періодах для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання цілодобової паліативної медичної допомоги і лікарського догляду пацієнту, який потребує паліативної медичної допомоги, у стаціонарних умовах лікарем та медичною сестрою, які пройшли підготовку з паліативної допомоги.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів).
 4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 5. Оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі, медикаментозної) та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності.
 9. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
 10. Проведення консультацій лікарями різних спеціальностей відповідно до стану пацієнта.
 11. Консультування спеціалістами закладу представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.
 12. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Координації та надання паліативної медичної допомоги дорослим та дітям за місцем їх перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 4. Оцінка нутритивного стану та консультування з нутритивної підтримки.
 5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому: призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та/або знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Оцінка та забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 10. Консультування спеціалістами служби представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.
 11. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

ОКУ «Буковинський клінічний онкологічний центр» не уклав угоди з Національною службою здоров’я України на надання наступних медичних послуг:

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання консультативної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 2. Проведення інструментальних методів обстеження (рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, електрофізіологічних) відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.
 1. Проведення загально-клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, а також лабораторних досліджень з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства.
 2. Лікування в амбулаторних умовах.
 3. Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
 4. Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 1. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 1. Ведення вагітності в амбулаторних умовах.
 2. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах, крім передбаченої іншими пакетами медичних послуг.
 3. Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим та дітям і планової стоматологічної дітям до 16 років, зокрема:
 • Надання планової стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
 • глибокі фісури тимчасових і постійних зубів;
 • карієс;
 • порушення розвитку та прорізування зубів;
 • системна гіпоплазія зубів;
 • флюороз зубів;
 • періодонтити (гострі, хронічні);
 • пародонтит (локалізований, генералізований);
 • гінгівіт (катаральний гінгівіт, гіпертрофічний, виразковий (гострий перебіг);
 • захворювання слизової оболонки порожнини рота (герпетичний стоматит, виразково-некротичний гінгівостоматит, кандидози, багатоформна ексудативна еритема, лейкоплакія, червоний плескатий лишай;
 • травматичні пошкодження слизової оболонки порожнини рота.
 • Надання ургентної стоматологічної допомоги дітям із наступними захворюваннями:
 • пульпіти постійних і тимчасових зубів;
 • гострий періодонтит та загострений періодонтит постійних і тимчасових зубів;
 • гостра травма зубів;
 • виразково-некротичний стоматит Венсана;
 • виразково-некротичний гінгівіт;
 • герпетичний гінгіво-стоматит;
 • хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
 • гострі кандидози слизової оболонки порожнини рота;
 • багатоформна ексудативна еритема;
 • перикоронарит;
 • періостит щелеп;
 • алвеоліт щелеп;
 • абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
 • фурункули та карбункули щелепно-лицевої ділянки;
 • гострі лімфаденіти щелепно-лицевої ділянки;
 • запальні захворювання слинних залоз;
 • травматичні ушкодження щелепно-лицевої ділянки (перелом/вивих зуба, вивих скронево-нижньощелепного суглоба);
 • травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика;
 • невралгія трійчатого нерва.
 • Надання ургентної стоматологічної допомоги дорослим із наступними захворюваннями:
 • пульпіт;
 • гострі та загострені періодонтити;
 • хімічні опіки слизової оболонки порожнини рота;
 • виразково-некротичний стоматит Венсана;
 • герпетичний гінгіво-стоматит;
 • багатоформна ексудативна еритема;
 • перикоронарит;
 • періостит;
 • альвеоліт щелепи;
 • слинокам’яна хвороба;
 • перелом зуба;
 • вивих зуба;
 • невралгія трійчастого нерва;
 • вивих висково-нижньощелепного суглоба;
 • абсцеси щелепно-лицевої ділянки;
 • карбункул і фурункул щелепно-лицевої ділянки;
 • травми м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки, губ, слизової оболонки порожнини рота та язика.
 1. Виклик, у разі потреби, бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта та надання йому невідкладної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 1. Направлення пацієнта при наявності показань у заклади вторинної (спеціалізованої) чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації для надання йому медичної допомоги.

 

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях для діагностики патологічних змін молочних залоз і прилеглих анатомічних структур.
 3. Аналіз та опис результатів досліджень, що проводиться лікарем-рентгенологом.

В зв’язку із чим діагностичні послуги, які не підпадають під оплату згідно укладеної угоди з НСЗУ (лабораторні обстеження, УЗ діагностика, КТ діагностика, малоінвазивні діагностичні операції) пацієнтам за даними пакетами надаються на платній основі згідно розробленого та погодженого Чернівецькою обласною радою прейскуранту.