Медичні гарантії

У 2020 році на виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Програма медичних гарантій запрацює в повному обсязі. Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) буде закуповувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) усіх рівнів надання медичної допомоги, організаційно-правової форми (крім бюджетної установи) та форми власності (далі – надавачів) і оплачувати їх за договором.
Процедура закупівель медичних послуг передбачатиме дотримання надавачами умов надання послуг та специфікацій на конкретні послуги/групи послуг (далі – вимоги).

Пакет послуг які надає «Буковинський клінічний онкологічний центр»

ОКУ «Буковинський клінічний онкологічний центр» уклав угоди з Національною службою здоров’я України на надання наступних медичних послуг:

Медичні гарантії 1Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ГІСТЕРОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Діагностична гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Гістероскопія в амбулаторних умовах для візуального огляду стінок порожнини матки з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, із взяттям матеріалу для гістологічного дослідження тощо).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 5. Проведення гістологічного дослідження взятого під час гістероскопії матеріалу.
 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Медичні гарантії 2Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунку, в т.ч. огляд шлунку в інверсії, та дванадцятипалої кишки крізь ротову порожнину з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження.
 3. Виконання поліпозиційної біопсії за системою “OLGA” (Оперативна система оцінки гастрита) (в антральному відділі по малій і великій кривизні, куті шлунку, у тілі шлунку по великій і малій кривизні) для діагностики передракових змін слизової оболонки шлунку.
 4. Забезпечення вимірювання вистеленого циліндричним епітелієм стравоходу (CLE) згідно з Празькою класифікацією «C&M».
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час езофагогастродуоденоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження.

Медичні гарантії 3Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«КОЛОНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Ендоскопічне обстеження ампули прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки з діагностичною метою та проведенням ендоскопічних маніпуляцій (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 3. Колоноскопія діагностична для візуального огляду прямої кишки, товстої кишки і термінального відділу тонкої кишки без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 4. Виконання хромоколоноскопії (розчином індигокарміну, оцтової кислоти тощо) для діагностики неопластичних колоректальних утворень.
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час колоноскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Медичні гарантії 4Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ЦИСТОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо забезпечення безпеки пацієнта під час проведення дослідження.
 2. Діагностична цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Цистоскопія (уретроцистоскопія) для візуального огляду стінок уретри, сечового міхура і вічок сечоводів з ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 5. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час цистоскопії.
 6. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Медичні гарантії 5Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«БРОНХОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ)»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення діагностичної бронхоскопії для візуального огляду дихальних шляхів без проведення ендоскопічних маніпуляцій.
 3. Проведення бронхоскопії для візуального огляду дихальних шляхів із ендоскопічною маніпуляцією (зокрема, взяттям матеріалу для гістологічного дослідження).
 4. Оцінювання структури гортані, трахеї та бронхів, вигляду слизової; виду й якості секрету; каркасності стінок трахеї і бронхів; характеру судинного малюнку, кровоточивості слизової при інструментальній пальпації, а також виявлення ендобронхіальних утворень, інфільтраційних змін слизової, порушення структури та пошкоджень трахеобронхіального дерева, сторонніх тіл із взяттям матеріалу на цитологічне та гістологічне дослідження.
 5. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення дослідження.
 6. Проведення гістологічного дослідження взятого матеріалу під час бронхоскопії.
 7. Аналіз та опис результатів обстеження із зазначенням результатів гістологічного дослідження (якщо таке проводилося).

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Первинний огляд пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних обстежень.
 3. Проведення хірургічних операцій.
 4. Забезпечення анестезії та анестезіологічного моніторингу під час проведення хірургічних операцій та обстежень.
 5. Забезпечення післяопераційного моніторингу, знеболення та подальшої медикаментозної терапії.
 6. Забезпечення проведення патоморфологічних досліджень.
 7. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 8. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 9. Проведення заходів з вторинної профілактики захворювань.
 10. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 12. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ДІАГНОСТИКА ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»

 Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія).
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«ДІАГНОСТИКА ТА РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення проведення променевої терапії (дистанційна, контактна) та/або лікування методами ядерної медицини та/або радіонуклідної терапії.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періодах для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Надання цілодобової паліативної медичної допомоги і лікарського догляду пацієнту, який потребує паліативної медичної допомоги, у стаціонарних умовах лікарем та медичною сестрою, які пройшли підготовку з паліативної допомоги.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів).
 4. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 5. Оцінка нутритивного стану та надання нутритивної підтримки.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі, медикаментозної) та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності.
 9. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
 10. Проведення консультацій лікарями різних спеціальностей відповідно до стану пацієнта.
 11. Консультування спеціалістами закладу представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.
 12. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Координації та надання паліативної медичної допомоги дорослим та дітям за місцем їх перебування, в тому числі зі створенням стаціонару вдома за потреби, та/або з використанням засобів телекомунікації у цілодобовому режимі.
 2. Здійснення оцінки стану пацієнта за органами і системами.
 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта та надання психологічної допомоги.
 4. Оцінка нутритивного стану та консультування з нутритивної підтримки.
 5. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому: призначення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та/або знеболення ненаркотичними знеболювальними препаратами.
 6. Забезпечення симптоматичної терапії та догляду.
 7. Надання респіраторної підтримки.
 8. Оцінка та забезпечення пацієнтів асистивними технологіями для мобільності (можливості пересування пацієнтів та здійснення туалету).
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.
 10. Консультування спеціалістами служби представників інших надавачів медичних послуг, де перебувають пацієнти, які потребують паліативної допомоги.
 11. Навчання членів родин (законних представників і осіб, які здійснюють догляд) пацієнта навичкам догляду за важкохворими.

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультування пацієнтів з підозрою на новоутворення.
 2. Лабораторна, ендоскопічна та інструментальна діагностика новоутворень та передпухлинних патологій, включаючи патоморфологічне дослідження тканини пухлини.
 3. Проведення магнітно-резонансної томографії та/або комп’ютерної томографії.
 4. Забезпечення медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія, таргетна терапія).
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення своєчасного знеболення.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 9. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для отримання ними спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому/відновному періоді або послуг з паліативної медичної допомоги.

ОКУ «Буковинський клінічний онкологічний центр» не уклав угоди з Національною службою здоров’я України на надання наступних медичних послуг:

Специфікація надання медичних послуг за напрямом

«МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ»

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Консультація лікаря перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для забезпечення проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях для діагностики патологічних змін молочних залоз і прилеглих анатомічних структур.
 3. Аналіз та опис результатів досліджень, що проводиться лікарем-рентгенологом.

Пацієнти які не мають електронного направлення від сімейного лікаря на обстеження та консультацію онколога за даними пакетами надаються на платній основі згідно розробленого та погодженого Чернівецькою обласною радою прейскуранту.

№ з/п

Структурний підрозділ 

найменування послуги

Вартість без ПДВ

(грн..)

 
 • Поліклінічний структурний підрозділ

 

1

Консультація лікаря :

онколога/мамолога/ уролога

120

2

Консультація лікаря

 гінеколога (гінекологічний огляд )

160

2.1

Забір матеріалу на цитологічне дослідження

15

2.2

Розширена кольпоскопія

(без вартості медичних препаратів та витратних матеріалів)

70

2.3

Біопсія з шийки матки

(без вартості медичних препаратів та витратних матеріалів)

110

2.4

Біопсія з вульви

(без вартості медичних препаратів та витратних матеріалів)

130

2.5

Біопсія з піхви

(без вартості медичних препаратів та витратних матеріалів)

110

2.6

Гістероскопія                                                                  (без вартості медичних препаратів)

1390

 

анестезіологічний супровід

830

2.7

Гістерорезестоскопія                                                   (без вартості медичних препаратів)

1460

 

анестезіологічний супровід

930

2.8

Конізація та ексцизія шийки матки                         (без вартості  медичних препаратів)

1400

 

анестезіологічний супровід

850

2.9

Офісна гістероскопія

800

2.10

Повторна консультація з метою визначення подальшої тактики лікування

65

2.11

Встановлення ВМС (без вартості ВМС)

215

2.12

Видалення ВМС

200

2.13

Роздільне діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки та цервікального каналу

1380

 

анестезіологічний супровід

850

2.14

Пайпель біопсія ендометрія

200

2.15

Видалення папілом, кондилом вульви (1 шт.)

150

3

Забір крові

40

4

Постановка в/в катетера/ постановка в/в ін’єкції

50

5

Перев’язка із вартістю перевязувального матеріалу

150

6

Трепан – біопсія

840

7

Пункційна біопсія

100

8

Біопсія простати

900

9

Біопсія кісткового мозку

930

10

Біопсія звичайна

95

11

Зішкріб діагностичний

145

12

Постановка підшкірної ін’єкції

35

13

Постановка в/м ін’єкції

40

14

Зняття швів

130

15

Цистоскопія

215

 •  Структурний підрозділ діагностики новоутворень

 

1

Колоноскопія:

 

1.1

оглядова

650

1.2

з біопсією (без вартості витратних матеріалів)

715

1.3

з поліпектомією (без вартості витратних матеріалів)

1470

 

анестезіологічний супровід

1825

2

Езофагогастродуоденоскопія:

 

2.1

оглядова

335

2.2

з біопсією (без вартості витратних матеріалів)

375

2.3

з поліпектомією (без вартості витратних матеріалів)

640

 

анестезіологічний супровід

1010

3

Бронхоскопія:

 

3.1

оглядова

540

3.2

з біопсією (без вартості витратних матеріалів)

620

4

Ректоманоскопія:

 

4.1

оглядова

270

4.2

з біопсією (без вартості витратних матеріалів)

310

4.3

з поліктомією (без вартості витратних матеріалів)

430

 

анестезіологічний супровід

850

5

Сигмоскопія:

 

5.1

оглядова

435

5.2

з біопсією (без вартості витратних матеріалів)

510

5.3

з поліктомією (без вартості витратних матеріалів)

650

 

анестезіологічний супровід

1010

6

Реканалізація пухлинних стенозів

660

7

 Ендоскопічна делятація рубцевих стриктур анастомозів без вартості стента

660

8

Ендоскопічний гемостаз

650

9

 Видалення стороннього тіла

670

10

Трансабдомінальне ультразвукове дослідження (далі УЗД) органів гепатобіліарної системи

285

11

УЗД нирок з наднирковими залозами

165

12

УЗД слинних залоз

165

13

УЗД лімфатичних вузлів

165

14

УЗД м’яких тканин

165

15

УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі

130

16

     УЗД органів малої миски у чоловіків (простати та сім’яних міхурців):
– трансабдомінально:

130

17

УЗД яєчок

130

18

УЗД органів малої миски у жінок (матки та яєчників):
– трансабдомінально:
– інтравагінально:

245

19

УЗД органів малої миски у чоловіків (простати та сім’яних міхурців):
– інтраректально:

245

20

Інтраректальне УЗД прямої кишки

245

21

УЗД молочної залози

285

22

УЗД серця

285

23

Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин:

285

24

УЗД щитовидної залози

205

25

УЗД кісток та суглобів

205

26

УЗД плевральної порожнини

205

27

Лікувально-діагностична пункція поверхневих структур та м’яких тканин

460

 • Електрокардіограма

 

1

ЕКГ без опису

50

 • Структурний підрозділ променевої діагностики

 

1

Рентгенографія органів грудної клітини

220

2

Рентгенографія органів черевної порожнини

220

3

Рентгенографія кісток

255

4

Мамографія (1 молочна залоза)

180

5

Мамографія (2 молочні залози)

315

6

Комп’ютерна томографія (далі – КТ) головного мозку

615

7

КТ приносових пазух, носоглотки

615

8

КТ органів шиї

700

9

КТ органів грудної порожнини

700

10

КТ органів черевної порожнини

700

11

КТ органів тазу

700

12

КТ кісток скелету, суглобів

615

13

КТ поперекового відділу хребта

640

14

КТ колоноскопія

725

15

КТ з внутрішньовенним контрастування (одна зона)

      2375

16

Дві зони

3065

17

Три зони

3700

18

Консультативний висновок по представленим обстеженням КТ 1 зона

170

19

Консультативний висновок по представленим обстеженням рентгенографії, мамографії

95

 • Структурний підрозділ  клінічної, біохімічної, імунологічної та цитологічної діагностики

 

1

Коагулограмма

120

2

Загальний аналіз крові

145

3

Біохімічний аналіз крові ( визначення глюкози, білірубіну прямого та загального, АЛТ, АСТ, білок, мочевина, креатинін)

100

3.1

Визначення глюкози

30

3.2

Визначенн білірубіну загального

30

3.3

Визначенн білірубіну прямого

45

3.4

Визначення АЛТ

30

3.5

Визначення АСТ

30

3.6

Визначенн білка

30

3.7

Визначенн мочевини

30

3.8

Визначенн креатиніну

30

3.9

Визначення лужної фосфатази

40

3.10

Визначення ЛДГ

45

3.11

Визначення тригліцеридів

40

3.12

Визначення холестерину

35

3.13

Визначення амілази

65

3.14

Визначення сечової кислоти

35

3.15

Визначення кальцію/магнію

35

3.16

Визначення фосфору

30

4

Цитологічне дослідження

100

4.1

Цитологічне дослідження (профогляди)

17

4

Цитологічне дослідження ексудатів

115

5

Загальний аналіз сечі

70

6

Аналіз калу на яйця гельмінтів

40

7

Аналіз калу на приховану кров

30

8

Визначення групи крові

50

9

Визначення резус фактору

30

10

Визначення групи крові та резус фактору

80

11

Визначення групи крові та резус фактору та ПРС

100

12

Прискорена реакція на сифіліс

20

13

Визначення іоннограми (K,Na,Cl)

95

14

Дослідження на онкомаркер Ca- 15-3

315

15

Дослідження на онкомаркер Ca- 125

315

16

Дослідження на онкомаркер ПСА

250

17

Дослідження на тропонін

370

18

Якісне виявлення антитіл класу IgМ (Ковід) (ІФА)

130

19

Якісне виявлення антитіл класу IgG (Ковід) (ІФА)

130

 • Патологоанатомічний структурний підрозділ  

 

1

Патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу   І категорії складності)

250

2

Патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу    (ІІ категорії складності)

500

3

Патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу   (ІІІ категорії складності)

870

4

Патогістологічне дослідження біопсійного та операційного матеріалу   ІV категорії складності)

1040

5

Консультації з перегляду гістологічних препаратів, з наданням висновку фахівця та доцільності додаткових досліджень (ІІІ та ІV категорії складності)

110

 
 • Структурний підрозділ денного стаціонару
 

1

Ексцизійна біопсія новоутворення молочної залози  

1000

 

– анестезіологічний супровід

930

2

Ексцизійна біопсія шийного, аксилярного, пахового лімфовузла

950

3

Ексцизійна біопсія пухлини шкіри до 1.0см

400

4

 Ексцизійна біопсія пухлини шкіри більше 1см

800

5

Діагностичний торакоцентез 

345

6

Діагностичний лапароцентез

320

7

Ексцизійна біопсія м’яких тканин та кісток

1000

8

Трансторакальна біопсія пухлин легені під контролем комп’ютерної томографії  ( без вартості КТ ОГК )

1800